Gå till innehållet

Medborgar­forskning: Hur blommar försommaren?

Efter att Vårkollen visat att den ovanligt kalla våren 2023 var rekordsen i Sverige är det nu dags att se om växtligheten hunnit i kapp under maj. I Försommarkollen vill Sveriges Botaniska Förening och Sveriges lantbruksuniversitet få in rapporter om vad som blommar i din närhet 5-6 juni.

Försommarkollen har samma upplägg som Vårkollen. Det gäller att under 5-6 juni leta efter liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syrén och rapportera in på Försommarkollen hur långt de kommit i blomningen. Även om växterna inte gått i blomning är av intresse för projektet.

Målet är att få koll på hur klimatförändringarna påverkar vår flora. Det finns nämligen data från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så att uppgifterna från årets och kommande års inrapporteringar kan jämföras med historiska data. Dessutom ger det värdefull kunskap till skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker och andra som är beroende av samspelet i och med naturen.

– Tillsammans med observationerna från Vårkollen kan vi göra flera nya, spännande analyser, t.ex. hur häggens blomning fortskridit sedan Vårkollen, där den också ingick, liksom hur många dagar det är mellan häggens och syrénens blomning, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket.

• Rapportera dina fynd på försommarkollen.se

Se hur växterna ser ut:

Syren.

Syren.

Liten blåklocka.

Liten blåklocka.

Prästkrage.

Liljekonvalj.

Rönnens blommor.

Källa: Svensk botanik och SLU

Mer att läsa