Gå till innehållet

Medborgares rätt till närnatur lyfts i Norge

Nackareservatet i Stockholm. Foto: Erik Hansson

I Norge har Den Norske Turistforening och WWF skickat ett brev till regeringen där de vill se att en allmän rätt till närnatur förankras både lokalt och nationellt.

Att ha natur nära bostaden har visat sig vara viktigt för oss på flera olika sätt i många studier. På Natursidan har vi tidigare skrivit om hur biologisk mångfald i närmiljön är viktigt för välmåendet, att barn som leker i natur får snabbt bättre immunförsvar, att människor som har grönområden i närheten lever mer hållbart, att stadsnära grönområden behöver vara vilda och att signifikant minskade stressnivåer redan efter 20 minuter i naturen.

Det har till och med visat sig att en promenad i natur förbättrar stämningen i sociala medier.

Dessa positiva effekter av att ha nära till och vistas i naturen har organisationerna Den Norske Turistforening och WWF i Norge tagit fasta på i sitt förslag. De menar också att det sätts allt större press på “de gröna lungorna” och den stadsnära naturen i takt med att städer förtätas och exploateras allt mer.

Organisationerna vill nu att regeringen i Norge utreder en allmän rätt till närnatur som förankras både kommunalt och nationellt. Förslaget har skickats till flera ministrar:

“I nya bostadsområden ska alla boende ha trygg åtkomst på max 500 meters avstånd till sammanhängande stigar/vandringsleder och naturterräng på minst 20 hektar enligt Statistisk sentralbyrås definition av naturterräng. Detta ska även gälla befintliga bostadsområden”.

Del av förslaget från WWF Norge och Den Norske Turistforening

– Det finns ett brett stöd för allemansrätten i Norge. Den säkerställer att alla som vill får röra sig i naturen. Men det garanterar inte att det faktiskt finns natur i närheten. I och runt städer är det ett stort tryck på naturområdena. Här måste naturen ha en plats! Vi behöver mer natur där människor bor, inte lite mindre varje gång någon bygger något nytt. Att bevara och underlätta lokal natur och lokala vandringsområden är inte bara viktigt för folkhälsan, utan också för biologisk mångfald och klimatanpassning i städer, säger Karoline Andaur, generalsekreterare för WWF.

Källa: WWF Norge

Mer att läsa