Gå till innehållet

Marina djur flyr även långt från gruvområde

Gruvdrift på havsbotten, så kallad djuphavsbrytning, stör djurlivet långt ifrån bara området som omvandlas till en gruva även vid ett kort test.

När havsbotten bryts upp i sökandet efter värdefullt material bildas stora moln av sediment som sprider sig i det omkringliggande området. En ny studie av miljökonsekvenserna vid ett enbart två timmar långt test av koboltutvinning från havsbotten utanför Japan 2020 har genomförts. Den visade på färre havslevande djur både i och runt gruvområdet.

Ett år efter brytningen var tätheten av fiskar och räkor 43 procent lägre i området som påverkades av föroreningar från sediment som rördes upp vid brytningen. I intilliggande områden var minskningen hela 56 procent. Troligen beror detta på att fiskarnas föda har förorenats av gruvan.

Rapportens huvudförfattare, Travis Washburn, säger att resultaten är extra viktiga att få ut nu eftersom det för närvarande förhandlas om vilka regler och lagar som ska gälla vid djuphavsbrytning.

– Jag trodde inte vi skulle se några förändringar eftersom testet var så litet. De körde maskinen i två timmar och sedimentmolnet färdades bara några hundra meter. Men det var tillräckligt för att påverka omgivningen, säger han.

Hur koraller och svampar påverkas är ännu oklart eftersom det inte undersöktes i studien. Inte heller vet vi något om långsiktiga effekter av gruvbrytningen eller vad som händer om den blir mer storskalig och på många platser samtidigt, vilket det planeras för.

– Vi kommer att behöva mer data, men den här studien belyser ett område som behöver mer fokus. Vi måste titta på den här frågan i större skala, eftersom de här resultaten tyder på att effekterna av gruvdrift i djuphavet kan vara ännu större än vi tror, säger Travis Washburn.

I juni 2023 utannonserade Norges regering att de öppnar upp en yta stor som Storbritannien för djuphavsgruvor.

Läs även

Norge öppnar för gruvdrift på havsbotten
• Stora havsområden öppnas nu för gruvdrift – ”varför tänker vi ens tanken?”
• Hoten har underskattats vid exploatering av havsbotten
• Kraftigt ökad exploatering av haven på 2000-talet
• Närstående marin industriell revolution hotar haven
• Historiskt inter­nationellt avtal för skydd av hav
• ”Katastrofal” utveckling för haven – hälften av livet har försvunnit på 40 år

Källor: Science Daily och Current Biology

Mer att läsa