Gå till innehållet

Mangrove – snabb och effektiv kollagring

En ny studie visar att återplanterade mangroveskogar på kort tid kan lagra stora mängder kol.

En mangrove är en träd- och buskmiljö i tropiska eller subtropiska kustregioner med tidvatten. Dessa områden är synnerligen effektiva på att lagra kol. De kan lagra fyra gånger mer kol än regnskogar per ytenhet – framför allt under jord.

Ekologer vid U.S. Forest Service har nu publicerat nya rön, baserade på 40 års data från 700 planterade mangrover över hela världen. De kom fram till att efter bara 20 år kan de planterade våtmarksskogarna lagra 71-73 procent av kolet som intakta mangrover har.

Viktiga av många skäl – viktigast är att bevara

Förutom att lagra stora mängder kol är också mangroveträd viktiga som barriärer mot tsunamier och stormar och är desutom viktiga livsmiljöer för många vattenlevande djur. Men att plantera nya mangroveskogar är ingen universallösning. Ännu viktigare är att bevara befintliga skogar.

– Våra modeller visar att återplantering i alla mangroveområden som kan återställas i hög grad skulle absorbera mindre än en procent av de årliga globala utsläppen under 20 år. Det är därför det är så viktigt att bevara befintliga mangrovebestånd, säger Rupesh Bhomia, från Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF).

Bara de senaste 50 åren har 35 procent av den globala mangrovearealen försvunnit. Till stor del på grund av avverkningar (ofta för att skapa räkfarmer), men även extrema väderhändelser och erosion drabbar världens mangroveskogar.

Källor: USDA Forest Service och Science Advances

Mer att läsa