Gå till innehållet

Mängder av dammar kan rädda hotade groddjur

En av arterna som det gått särskilt bra för i projektet i Schweiz är lövgrodan, som även finns i Sverige. I området Reusstal hittades den 1999 på 16 platser. 2019 levde det lövgrodor i hela 77 områden.. Foto: Andrei Daniel Mihalca, CC BY-SA 3.0

Det går inte bra för världens groddjur. Men nu har ett projekt i Schweiz visat ett effektivt sätt att vända den negativa trenden.

Ungefär hälften av världens groddjursarter beräknas vara utrotningshotade. I Sverige är 5 av 13 arter på rödlistan och tre av dem är klassade som “sårbara”. Situationen är liknande i Schweiz och det beror enligt den schweiziska vetenskapliga tidskriften Sciena på förlust av livsmiljöer, dödliga sjukdomar, bekämpningsmedel från jordbruket, trafik och klimatförändringar. Flera av dessa faktorer är inte lätta att göra något åt, men fler livsmiljöer är relativt enkelt att åtgärda. Det är också vad som gjorts i kantonen Aargau, väster om Zürich i Schweiz.

Under 20 års tid har det grävts 422(!) dammar av myndigheter, markägare, privatpersoner och naturorganisationer i Aargau. Dessutom har groddjuren i området övervakats noga och man har kunnat konstatera att dammgrävandet är en stor framgång. Groddjuren flyttade snabbt in i dammarna och mellan 1999 och 2019 hade tio av tolv arter ökat i antal. Av de åtta hotade groddjursarterna hade hälften ökat i antal.

– Även om de negativa rapporterna om förlusten av biologisk mångfald kan vara överväldigande så visar vår studie att det lönar sig att genomföra skyddsåtgärder och att populationerna kan återhämta sig. Förr eller senare blir varje nyanlagd damm värdefull för groddjur, säger ekologen Helen Moor som ledde studien.

Inventeringarna visade också att ju större damm och ju närmre den hade till ett skogsområde eller andra dammar desto större chans att den blev bebodd av groddjur.

Källor: PNAS, Sciena och BBC

Mer att läsa