Gå till innehållet

Många arter kan ha utrotats av bränderna i Australien

Pungdjuret southern brown bandicoot är ett av de många djur som troligen drabbats hårt av bränderna i Australien. Foto: John O’Neill (jjron). – Own work, Public Domain, Link

Som vi rapporterat om tidigare kan ungefär 480 miljoner däggdjur, fåglar och reptiler ha dött som en följd av de massiva bränderna i Australien. Flera hotade arter riskerar också ha utrotats. Klimatforskare har länge varnat för att ett allt varmare klimat kommer leda till en våg av artutrotningar.

Flera hotade djurarter i Australien finns i dagsläget bara kvar i väldigt små områden. När en stor markbrand drabbar dessa områden kan det innebära att djuren utrotas. Om inte direkt, så indirekt när deras livsmiljöer brinner upp eller för att de inte längre kan hitta mat eller gömma sig. Det brända landskapet, som blir väldigt homogent, utan variation. När så många pungdjur och gnagare dött ut och fåglar förlorat sina livsmiljöer får inte landskapet heller den naturliga hjälpen med att sprida frön och svampsporer som normalt sker efter en brand. I Australien finns också väldigt många förvildade tamkatter och rävar som troligen kommer få ganska enkelt att ta sina byten i brända områden.

Förstörelsen av viktiga livsmiljöer har bland annat skett på ön Kangaroo Island, den enda platsen där pungdjuret Kangaroo Island dunnart lever. Här har fyra viktiga områden för pungdjuren helt brunnit upp och enligt en expert som The Guardian pratat med ser det inte bra ut för arten.

Den enorma branden kommer drabba den biologiska mångfalden kraftigt i årtionden och kan ha utgjort dödsstöten för flera hotade arter. Forskare som uttalar sig i artikeln frågar sig hur det kommer bli för Australiens djurliv när den globala temperaturen höjts till 2 eller 4 grader. I dagsläget är temperaturökningen i snitt 1,1 grad.

– Det här är ett förebud om en blek framtid för vårt djurliv. Bränderna har förstört många års bevarandearbete och de är en förvarning om en ännu dystrare framtid. På grund av klimatförändringarna kommer bränderna att bli vanligare och svårare. Det är en sorglig tid för bevarandearbete i Australien, säger John Woinarski, professor vid Charles Darwin University, till The Guardian.

Att bränderna drabbat många hotade arter är bortom allt tvivel, men hur många som utrotats vet ingen förrän efter sommaren, som i Australien varar mellan december och februari.

Läs även:
Nästan en halv miljard djur döda i Australiens bränder
• Australiens natur är i kris

Källa: The Guardian

Mer att läsa