Lyckat projekt räddar starkt hotad skalbagge

Jättepraktbagge. Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10301154

Jättepraktbagge. Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0.

Den starkt hotade jättepraktbaggen troddes vara utrotad i Sverige när man 2007 hittade några exemplar. Två år senare inleddes naturvårdsåtgärder som nu gett resultat med de första konstaterade förökningarna, rapporterar Allehanda.se.

Jättepraktbaggen är med sina ungefär tre centimeter Nordeuropas största praktbagge. Den är rödlistad som starkt hotad, men nu verkar det finnas visst hopp för arten.

För sju år sedan placerade länsstyrelsen ut ett 50-tal tallstockar i solbelysta miljöer i Skuleskogen och på Mjältön i Ångermanland. I år har man för första gången kunnat konstatera att skalbaggen förökat sig i stockarna.

Även om metoden med att placera ut stockar nu visat sig fungera så anses det vara en kortsiktig lösning. På längre sikt gäller det att skapa lämpliga livsmiljöer med död och solexponerad tallved i markhöjd. Ett sätt att ordna detta är med kontrollerade naturvårdsbränningar, vilket ska ske vid Tärnättvattnen i Skuleskogen innan 2019, enligt Per Sander på länsstyrelsen som arbetar med åtgärdsprogrammet för skalbaggen.

Källor: Artfakta och Allehanda.se