Gå till innehållet

Lupinbekämpardagen närmar sig

Lupiner har även tagit över stora delar av det isländska landskapet. Det kanske ser fint ut, men det slår ut många andra växter. Foto: Peder Winding

Många uppskattar blomsterlupinernas utseende, men det är en invasiv art som sprider sig i landet och konkurrerar ut andra växter. Därför har Fältbiologerna utnämnt den 6 juni till “Lupinbekämpardagen”.

Blomsterlupinerna (Lupinus polyphyllus) utgör, enligt Naturvårdsverket, ett hot mot inhemska arter och den biologiska mångfalden då den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i.

Precis som de flesta invasiva arter sprider de sig olika kraftigt i olika delar av landet. Länsstyrelsen i Dalarna håller inte igen i sin beskrivning av växten:
– Lupinerna är vackra, men extremt invasiva och bör betraktas som en växternas mördarsnigel, skriver länsstyrelsen i Dalarna.

För att göra en insats för den biologiska mångfalden i landet har Fältbiologerna sedan 2018 utsett 6 juni till en dag då blomsterlupinen ska bekämpas. Insatsen görs med corona-anpassade riktlinjer.

– Invasiva arter, inklusive blomsterlupinen, är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och därför behöver vi nu hjälpas åt för att bromsa dess expansion. Den stora lupinbekämpardagen bara växer och växer och förhoppningsvis kan även kommuner och länsstyrelser börja arbeta för att minska spridningen, säger Tove Lönneborg, ordförande för Fältbiologerna.

Enligt länsstyrelsen i Dalarna bekämpas blomsterlupinen bäst genom att kapas flera gånger per säsong innan fröna mognar. På så sätt kan den inte sprida sig mer. Små bestånd kan även grävas upp med rötterna, men tänk på att slänga lupinerna i brännbart efteråt så att de inte sprider sig vidare genom rötterna eller om du missat något frö.

– Visst är lupinen vacker men biologisk mångfald är vackrare, säger Tove Lönneborg, ordförande för Fältbiologerna.

Mer information om Lupinbekämpardagen finns att läsa på Fältbiologernas evenemang på Facebook och mer information om lupinbekämpning finns hos Länsstyrelsen i Dalarna.

Läs även:
Ny rapport om hur invasiva arter längs med vägrenar ska bekämpas
Tio trädgårdsväxter som kan hota biologisk mångfald

Mer att läsa