Gå till innehållet

Ljus i mörkret för igelkottarna

Igelkottarna har det tufft i Storbritannien. De har minskat från 30 miljoner på 1950-talet till enbart en miljon kvar i dagsläget, men det finns ljus i mörkret och en liknande utveckling kan skönjas i Sverige.

Enligt en ny studie har igelkottarna minskat kraftigt i antal i Storbritannien. Från 30 miljoner på 1950-talet till drygt två miljoner år 2000 till att bara ungefär en miljon igelkottar återstår i dagsläget.

Undersökningar har visat att igelkottarna minskar kraftigt på landsbygden i takt med att jordbruken blivit storskaligare. De har också drabbats av miljögifter, användandet av bekämpningsmedel som slagit ut deras byten, 150 000 blir överkörda varje år och det finns allt färre häckar eller andra lämpliga livsmiljöer för dem.

Men samtidigt som igelkottarna fortsätter minskar kraftigt på landsbygden så har minskningen planat ut i städerna. De senaste tre åren har en tydlig trend kunnat skönjas i Storbritannien med allt fler igelkottar rapporterade, inte minst tack vare projektet Hedgehog Street där allmänheten rapporterar in igelkottar och gör sina trädgårdar lämpliga för de nattaktiva djuren. Över 47 000 personer har skrivit under på att ordna vildare hörn av sin trädgård, spara lövhögar, anlägga dammar eller skapa övervintringsplatser av död ved (läs mer).

LÄS ÄVEN: • Igelkotten har blivit ett stadsdjur

Även i Sverige ses en liknande utveckling. Naturskyddsföreningen genomförde en medborgarforskning 2013-2014 som visade att “igelkotten inte är en hotad art och att den har flyttat närmare tätorterna”.

LÄS ÄVEN: • Stor ny inventering: igelkotten är inte hotad

– Resultatet från rapporterna visar att igelkotten har ett starkt fäste i många städer, samtidigt som den på många håll verkar minska i odlingslandskapet. Den har också blivit vanligare längst med norrlandskusten, vilket kan hänga samman med att klimatet blir mildare. Igelkotten är inte längre en hotad art, men det är viktigt att fortsätta att följa den i framtiden, skrev föreningen i sin rapport 2014.

Igelkottarna rör sig 1-2 km per natt på jakt efter mat. Eftersom de rör sig på natten är en enkel åtgärd för att hjälpa arten att stänga av robotgräsklippare under natten för att det inte ska leda till onödiga olyckor.

LÄS ÄVEN: • Så skyddar du igelkottar från robotgräsklippare

Källa: The Guardian och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa