Gå till innehållet

Kritiserat sillfiske mister MSC-certifiering

Fiskcertifieringen MSC har meddelat att sillfisket i centrala Östersjön mister sin certifiering på grund av “dålig status”. Det aktuella fisket har tidigare kritiserats av organisationen Sportfiskarna.

– Östersjöns dåliga ekologiska tillstånd orsakar tyvärr allvarliga utmaningar för långsiktig hållbarhet för fiskbestånden i regionen, säger Linnéa Engström, MSC Program Direktör Skandinavien och Östersjöregionen.

 Endast fiske som MSC anser är “hållbart med avseende på fiskbeståndets status, ekosystempåverkan och förvaltning” kan erhålla och behålla ett MSC-certifikat. Den totala fångstkvoten har rekommenderats att minska med 36 procent jämfört med förra året och därför anser inte MSC längre att fisket efter detta bestånd är hållbart.

Andra sillbestånd och skarpsill i certifikaten omfattas inte av den aktuella avstängningen.

Kritik mot sent stopp

Sportfiskarna är kritiska till att sill- och skarpsillsfisket varit certifierat fram tills nu. De menar att det varit känt i flera år att fisketrycket ökat och att fångsterna blivit allt sämre för det kustnära fisket.

– Samtidigt har Sverige ett fiskesystem som tillåter storskaliga industritrålare att gå nära kusten, till och med innanför trålgränsen, för att svepa upp enorma mängder strömming, skriver organisationen.

Sportfiskarna menar också att det förekommer systematisk felrapportering av fångsterna från industrifisket, att sillarna minskat kraftigt i storlek och att det är orimligt med ett “fiskesystem där fångsterna går till industriändamål i stället för humankonsumtion”.

Källor: MSC och Sportfiskarna

Mer att läsa