Gå till innehållet

Kraftigt ökad massdöd av fiskar i Englands floder

Sedan 2020 har antalet döda fiskar som hittas i Englands floder nästan femdubblats. Utsläpp från privata avloppsföretag pekas ut som huvudorsaken.

2020-2021 hittades 26 690 döda fiskar i Englands floder. 2022-2023 hade antalet nästan fördubblats till mer än 42 000 och till i år hade antalet ökat till över 116 000 döda fiskar. Denna tiodubbling kopplas till kraftigt ökade avloppsföreningar enligt uppgifter från Environment Agency (EA) som organisationen Angling Trust (ungefär som svenska Sportfiskarna) analyserat. Under samma period ökade antalet avloppsutsläpp med 54 procent från 301 091 år 2022 till 464 056 år 2023.

Angling Trust räknar med att uppgifterna om antalet döda fiskar är “kraftigt underskattade”.

Privat avloppshantering

Det är privata företag som hanterar avloppsvatten som är ansvariga för en majoritet av incidenterna. Ökningen har inträffat samtidigt som antalet fall där avloppsföretagen dras inför domstol har minskat kraftigt – från 166 fall 2018 till enbart 33 fall 2022.

Stuart Singleton-White, kampanjchef vid Angling Trust:
– Vi kan inte låta detta massdödande av fiskar fortsätta. Denna aldrig tidigare skådade ökning av fiskdöd orsakad av avloppsföroreningar är en tydlig indikator på den försämrade hälsan i våra vattendrag. Allmänheten är med rätta förskräckt över den enorma miljöskada som orsakas av avloppsläckage till förmån för vattenbolagens vinster. Om föroreningar från ett privat företag skulle döda över 100 000 fåglar skulle det väcka nationell ilska. De vattenbolag som är ansvariga för dessa avloppsläckor – varav många är olagliga – måste omedelbart omfattas av särskilda åtgärder innan våra floder, fisken och allt liv i dem skadas irreparabelt.

Kritik mot miljömyndighet

Angling Trust samarbetar med jurister på Fish Legal för att hålla regeringen ansvarig för avloppsutsläppen och vattendragens försämrade status. Penelope Gane på Fish Legal är kritisk till att Environment Agency inte gör mer för att försöka stoppa utsläppen och för att förbättra situationen.

– Att räkna och registrera döda fiskar kan naturligtvis bara ske om det finns några fiskar kvar i floden att döda. Vi tog nyligen rättsliga åtgärder mot Anglian Water med sportfiskare i Peterborough efter att avloppsvatten dödade tiotusentals fiskar i floden Nene-systemet. Veckor efter att vattenbolaget betalat ut pengar drabbades sportfiskeklubben av ännu en fiskdöd. Det är hjärtskärande för dem att se floden utplånas igen, precis när den började återhämta sig, berättar Penelope Gane.

Källa: The Guardian

Mer att läsa