Gå till innehållet

Kort vinter får fjärilar att flyga senare

Aurorafjäril. Foto: Erik Hansson

Ny forskning från Stockholms universitet visar att fjärilar flyger senare om våren efter en kort vinter. Klimatförändringar kan därmed innebär att fjärilarnas livsrytm hamnar i otakt med de växter som de behöver för att överleva.

Sandra Stålhandske är doktor i zoologi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien. Hon berättar att djur och växter måste anpassa sina liv efter solmängd, temperatur och nederbörd för att klara av att leva så här långt norrut. De måste klara kalla vintrar och samtidigt utnyttja överflödet av mat under sommaren. Vissa arter flyttar söderut om vintern och återvänder till våren, men fjärilarna i den här studien (aurorafjäril, rapsfjäril, tosteblåvinge, smultronvisslare och grönsnabbvinge) går i vintervila och börjar flyga först när det är tillräckligt varmt på våren.

LÄS ÄVEN: • Hjälp till att rapportera fynd av amiralfjärilar

I sin nya forskning har Sandra Stålhandske visat att en varm vinter kan försena när fjärilarna börjar flyga på våren.

– När en varm vår gör att fjärilarna flyger tidigare har en varm vinter precis motsatt effekt, säger hon.

Vad det beror på är inte helt klarlagt, men en teori är att det är farligt för fjärilarna att luras av några varma veckor under vårvintern och därmed utvecklas för tidigt.

– Därför kan det finnas en säkerhetsmekanism i fjärilspuppan som först behöver registrera ordentlig kyla för att senare sätta igång utvecklingen. Men det kan också vara så att fjärilen är tidsstyrd för att flyga samtidigt som blommorna den är beroende av slår ut, och att den tidsmatchningen störs, skriver Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Lär dig rapportera på Artportalen.

Datan som Sandra Stålhandske och hennes forskarkollegor har använt är medborgarforskning i form av rapporter i Artportalen av aurorafjäril, rapsfjäril, tosteblåvinge, smultronvisslare och grönsnabbvinge. Dessutom har de hämtat data från Storbritannien om samma arter.

– Det var stor skillnad mellan Storbritannien och Sverige. Vi ser att en kort vinter saktar ner, men när den blir längre och kallare spelar den mindre roll. Här i Sverige är det så kalla vintrar att det bara är våren som spelar roll för när fjärilarna flyger, säger Sandra Stålhandske.

LÄS ÄVEN: • Sveriges fjärilsrapporter visar stora okända områden

I framtiden kan dock detta komma att ändras. Forskare vet att vintrarna påverkas mest av den globala uppvärmningen och den nya forskningen visar att det är viktigt att studera både vinterns och vårens temperaturer som signaler för de klimatförändringar som sker.

– Det är många arter som är beroende av andra arter. Fjärilarna är beroende av sina värdväxter, som larverna äter, och man kan tänka sig att blommor och fjärilar är känsliga för olika signaler. Den här vinter-effekten är kanske inte samma i fjäril och blomma, och det kan leda till problem i framtiden, säger Sandra Stålhandske.

Återigen har allmänhetens rapporter i Artportalen lett till ny kunskap. Lär dig gärna hur man rapporterar och gör en insats för naturen.

Källa: Stockholms universitet


Natursidan.se har beviljats stöd av Forskningsrådet Formas genom Erik Hanssons, Johan Linds och Marie Mattssons projekt ”Forskning om natur för alla”. Det här är en artikel inom detta projekt. Läs alla våra artiklar i serien via den här länken.

Mer att läsa