Gå till innehållet

Klimatförändringar slår hårt mot insekter i regnskogar

Regnskog i Peru. Foto: A. Del Campo. Pensoft Publishers. DOI:10.3897/zookeys.277.3594., CC BY 3.0

Under perioder med onormal torka eller nederbörd halverades mängden insekter.

Tropiska regnskogar är oerhört artrika. Här hittas ungefär hälften av världens alla insekter och de lever i ett relativt konstant klimat som inte varierar med årstider. Istället sker vissa förändringar i hur mycket det regnar, men temperaturen är relativt konstant. Den nya studien visar att leddjur (insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur) är dåligt anpassade till kraftiga förändringar i regnmängd.

– När vi tänker på klimatförändringar tänker vi oftast på temperaturhöjningar, men regnmönster kommer också att förändras, vilket är något som insekter verkar vara särskilt känsliga för. Vi ser att extrema regnmängder kan få negativa effekter på mycket kort tid, säger Felicity Newell, tidigare doktorand vid Floridas naturhistoriska museum och en av författarna bakom studien.

Tillsammans med sina kollegor undersökte hon väder, klimatförändringar och den sammanlagda vikten av infångade leddjur under fem års tid i Perus regnskogar. De kunde se att under tremånadersperioder med onormalt lite eller mycket regn halverades leddjursmängden.

Fler parasitsvampar

Infångade insekter visade tecken på uttorkning även vid små minskningar i fuktighet. Däremot är det mer oklart varför ökad nederbörd är problematisk för insekterna. Några teorier är att det beror på att de störs av att träffas av regndroppar, minskad tid att födosöka eller att något kallare temperaturer påverkar deras utveckling. En annan hypotes är att det finns fler svampsporer under regnperioden, vilket skulle resultera i en större förekomst av parasitsvampar som angriper insekter. Sådana svamppatogener är vanliga i tropiska ekosystem och leder ofta till slut till att värden (insekten) dör.

Med hjälp av klimatmodeller undersökte även forskarna hur insekterna förväntas påverkas av ett obalanserat klimat. De fann att insekter kommer vara bland de första organismerna som påverkas.

– Insekterna är otroligt mångfacetterade och viktiga. De fyller ekosystemets funktioner som pollinering och nedbrytning, och de fungerar som en födoresurs för många fåglar och däggdjur. Vår modell visar att insekter reagerar på extrema regnmängder, men hur de reagerar på förändrade klimat på lång sikt återstår att se, säger Newell.

Källor: Florida Museum och Global Change Biology

Mer att läsa