Gå till innehållet

Klimatförändring ökar konkurrens om pollinatörer i Arktis

Blommande fjällsippor i närheten av forskningsstationen Zackenberg på nordöstra Grönland. Foto: Mikko Tiusanen.

I takt med att Arktis värms upp börjar allt fler växter blomma samtidigt inom en kortare period. Det leder till en hårdare konkurrens om pollinatörer och vissa arter kan få svårt att bli pollinerade. Det visar en ny studie från SLU och Helsingfors universitet.

Forskarna har studerat förhållandet mellan växter och pollinatörer på nordöstra Grönland, en plats där temperaturerna har stigit snabbare än i resten av världen. Enligt en studie från University of Lincoln har temperaturen längs Grönlands kust ökat med hela 4,4 grader på vintern och 1,7 grader på sommaren enbart från 1991 till 2019.

I området är fjällsippan den vanligaste blommande växten. Den uppskattas av pollinatörer så pass mycket att andra växter som blommar samtidigt konkurreras ut. Högre temperaturer gör att fler växtarters blomning överlappar varande och förkortar också blomningstiden vilket ytterligare ökar konkurrensen. Forskarna kunde se att ju fler fjällsippor det blommade i närheten, desto färre insekter bar pollen från växten fjällglim. Mindre attraktiva växter för pollinatörer och sällsynta växter riskerar därmed att slås ut.

– För mig representerar Arktis ett forskningslaboratorium som hjälper oss att förstå klimatförändringar över hela planeten. Klimatet förändras ungefär dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden, så det som sker där idag kan senare upprepas i resten av världen. Samtidigt gör den relativa artfattigdomen i Arktis att det är enklare att hålla koll på den växelverkan som finns mellan enskilda arter här än på andra håll. Men de vetenskapliga argumenten utgör bara en del av regionens dragningskraft. Nordöstra Grönland är helt enkelt ett av de vackraste områdena i världen, och samtidigt ett av de största obebodda områdena på vår planet. När du studerar insekter här kan du samtidigt stöta på t.ex. en isbjörn. En sådan kombination håller forskaren pigg och nyter, säger professor Tomas Roslin från SLU, som leder forskargruppen.

Forskarna bakom den här studien har tidigare visat att en grupp flugor som är Arktis viktigaste pollinatörer minskar i antal och hamnar i osynk med växternas blomningstid.

Läs även:
• Allt vanligare extremväder drabbar pollinatörer
• Ny rapport om pollinatörer i Sverige – många är hotade
Issmältning går allt snabbare – havsnivåhöjning underskattas

Källor: SLU och Global Change Biology

Mer att läsa