Gå till innehållet

Preems nya fabrik ser ut att få klartecken – störst koldioxidutsläpp i Sverige

Gullmarsfjorden. Foto: W.carterEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Enligt Klimatpolitiska rådet kommer det inte bli inte bli någon prövning i Mark- och miljööverdomstolen av bolaget Preems oljeraffinaderi i Lysekil, kallat Preemraff. Trots att bygget kommer bli den största enskilda utsläpparen av koldioxid i Sverige så kan inte myndigheterna neka Preem att släppa ut mer koldioxid.

Preems raffinaderi norr om Lysekil skulle enligt Naturskyddsföreningen öka sina koldioxidutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år. Det motsvarar en klimatpåverkan på över en halv miljon New York-resor tur och retur med flyg – varje år.

LÄS ÄVEN: • Världens rikaste 10% står för nästan hälften av koldioxidutsläppen

– Något är uppenbart fel när man fortfarande 2018 kan få tillstånd till nyinvesteringar i långlivade fossila anläggningar. Redan 2030 måste vi i Sverige ha kommit ner till utsläpp som ligger nära noll, vilket innebär att det kommer att behövas ett förbud mot fossila bränslen snarare än tillstånd till verksamhet som kraftigt ökar utsläppen, sa Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande i ett pressmeddelande angående Preemraff.

Anledningen till att inte Mark- och miljööverdomstolen verkar ta upp fallet är att de inte kan ta hänsyn till ökade koldioxidutsläpp. Eftersom industrin omfattas av utsläppsrätter kan varken myndigheterna, regeringen eller riksdagen neka Preem ökade koldioxidutsläpp.

LÄS ÄVEN: • Naturskyddsföreningen överklagar fabrik med störst koldioxidutsläpp i Sverige

– Skälet till att industrin gick med på begränsningarna med utsläppsrätter var just att man samtidigt fick ett beslut på att nationella parlament inte fick lägga sig i hur deras utsläpp utvecklades, säger Tomas Kåberger, medlem i Klimatpolitiska rådet vars uppgift är att granska regeringens klimatpolitik, till SVT.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende vetenskapligt råd som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045.

Tomas Kåberger menar även att det håller på att bli ett demokratiskt problem som är tydligt inom miljöpolitiken – den har inte mandat att stoppa industrier som gör miljömålen omöjliga att uppnå.

LÄS ÄVEN: • Rekordhöga koldioxidnivåer 2017

För Västra Götaland innebär Preems fabrik att de minskade utsläppen av koldioxid som man lyckats med 15 procent sedan 90-talet) nu är som bortblåsta och istället kommer öka mycket kraftigt.

– Samtliga minskningar som gjorts sen 1990 kommer att ätas upp, och det är klart att det är oroande om vi går mot en sådan utveckling, säger Monique Wannding, enhetschef vid miljöskyddsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland till SVT Väst.

Källa: SVT

Mer att läsa