Markägare allt mer positiva till att etablera naturreservat

Naturreservat. Foto: Erik Hansson

Markägare som inrättat naturreservat på sina marker är allt mer positiva till åtgärden. Enligt en ny undersökning från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är mer än tre av fem helt eller delvis positiva till att delar av deras mark får permanent skydd.

Flera tidigare undersökningar har visat att ungefär hälften av alla markägare är helt eller delvis positiva till att det inrättats ett naturreservat på deras mark. I den senaste undersökningen har det dock skett en tydlig ökning och nu är fler än tre av fem positiva. Ännu mer positiva är markägare till biotopskyddsområde (2 av 3), som innebär att små mark- och vattenområden skyddas, till exempel småvatten och stenmurar i jordbruksmark. Även att teckna naturvårdsavtal för att utveckla och bevara de höga naturvärden som redan finns är populärt med 4 av 5 positiva markägare.

Majoriteten av markägarna är dessutom nöjda med Länsstyrelsens information under processens gång (67-79 procent), värdering som gjordes av marken (56-69 procent) och allt fler är nöjda med bemötandet av Länsstyrelsens personal.

– I undersökningen betygsätter markägarna sin upplevelse av bildandet av formella skydd för perioden 2017-2019. Åren präglades av stora svängningar i budgeten för skydd av skog. Det är därför extra glädjande att markägarna ger oss myndigheter fortsatt höga betyg för information och bemötande, säger Anna Wallstedt, enhetschef Skogsstyrelsen.

LÄS ÄVEN:
• Markägare positiva till att det skapas naturreservat
Kraftig minskning av nyskyddade skogar
Skogsstyrelsen: Kraftig minskning av skyddad skog
• Kraftigt höjd budget för skydd av natur
• Miljöministern om nya naturreservat och varför Sverige missar målet om skyddad natur

Källa: Naturvårdsverket