Gå till innehållet

Kelpskogar kraftigt underskattade för ekonomi och kollagring

Undervattensväxtlighet i form av kelpskogar är oerhört viktiga både för biologisk mångfald och klimatet. Exakt hur viktiga har en grupp forskare nu försökt komma fram till.

Genom att räkna på hur sex olika arter av kelp påverkar fiskproduktion världen över och hur mycket kväve och koldioxid som dessa skogar av alger lagrar kom forskarna fram till att de är långt mer värdefulla än man tidigare trott. Ungefär 500 miljarder dollar genererar kelpskogarna i intäkter åt framför allt fisket eftersom de är väldigt viktiga barnkammare åt fiskar. Det är mer än tre gånger så mycket som tidigare uträkningar kommit fram till. Varje hektar kelpskog bidrar i snitt med ett värde av 29 000 dollar till fiskproduktion och 73 000 dollar i upptag av kväve.

Dessutom lagras hela 4,91 miljoner ton koldioxid årligen i dessa brunalger, vilket hjälper till att lindra klimatkrisen. Även detta ger en ekonomisk fördel som räknades in i summan som kelpen anses generera. Däremot beräknades inte värden för naturturism eller kelp som livsmedel och summan anses därför fortfarande vara något i underkant.

– Den här utvärderingen är inte avsedd att göra kelpskogar till handelsvaror. Vi hoppas snarare kunna uppmärksamma deras betydelse som stöd för enorma mängder liv och många ekosystemtjänster och informera om lämpliga förvaltningsbeslut, skriver författarna.

Dessa värdefulla undervattensskogar hotas dock av mänsklighetens globala uppvärmning som gör haven allt varmare. Det behövs också hårdare regleringar för att hålla haven rena från avfall och utsläpp från jordbruket.

– Allt vi kan göra för att påverka klimatfrågan kommer ha en positiv påverkan på kelpskogarna, säger Aaron Eger, medförfattare till rapporten och forskare vid University of New South Wales.

Han är även ordförande för den forskningsbaserade, ideella organisationen Kelp Forest Alliance, som kämpar för att skydda världens kelpskogar.

Läs även

Överfiske har skapat marina öknar utanför Norges kust
Uppvärmningen i Australien har även drabbat livet under ytan
Därför är havsuttrar så viktiga för planeten
100 forskare: Sjögräsängar måste skyddas i hela världen
Massdöd av sjöstjärnor kopplas till allt varmare hav

Källor: Nature Communications och University of New South Wales

Mer att läsa