Gå till innehållet

Överfiske har skapat marina öknar utanför Norges kust

Kelpskogar beräknas ha ett värde av nästan 15 miljoner kronor per kvadratkilometer och lagrar miljontals ton koldioxid. Längs den norska kusten har flera mil av dessa marina skogar försvunnit och anledningen hittas troligen i det norska fisket enligt en ny norsk studie.

På 70-talet fiskades det betydligt mer torsk och havskatt än vad bestånden tålde längs den norska kusten. När dessa fiskar i stort sett utrotades från många områden hade inte längre sjöborrar några fiender och det blev fritt fram för dem att äta så mycket kelpskogar att dessa helt försvann från 2 000 kvadratkilometer av Nordnorges fjordar. Därmed hade fiskarnas barnkammare ersatts av stenbotten och viktiga livsmiljöer för många av havens arter, så som torsk, rödspätta och havskatt, var borta. Dessutom har kelpskogarnas förmåga att binda koldioxid därmed också upphört.

För att lösa situationen anser de norska forskarna bakom studien vid namn “Depletion of coastal predatory fish sub-stocks coincided with the largest sea urchin grazing event observed in the NE Atlantic” att det krävs hårdare reglering av fisket så att det kan bli hållbart och att det skapas fler skyddade områden där naturen får vara helt ifred.

För fyra år sedan gick 100 forskare ut i ett gemensamt upprop om att sjögräsängar måste skyddas i hela världen eftersom de räknas till de mest värdefulla ekosystemen på jorden.

Läs även

Därför är havsuttrar så viktiga för planeten
Sjögräsängar avgörande för fiske – ökad hänsyn krävs

Källor: Springer och NRK

Mer att läsa