Gå till innehållet

“Katastrofal situation” – Frankrikes fågelbestånd på landsbygden har kollapsat

Törnsångaren är en av arterna som minskat kraftigt. Foto: Daniel Pettersson

På bara 15 år har fågelpopulationerna minskat med i snitt en tredjedel på den franska landsbygden. Forskarna bakom studien menar att situationen är “katastrofal” och att det är det industriella jordbruket som är den huvudsakliga anledningen.

Forskarna har gjort en nationell studie och en storskalig i ett jordbruksområde i centrala Frankrike. De fann att vissa av jordbrukets arter minskat med upp till två tredjedelar bara under 2000-talet.

– Situationen är katastrofal. Vår landsbygd är på väg att bli en öken, sa Benoit Fontaine, bevarandebiolog vid Frankrikes Naturhistoriska museum och medförfattare till studien.

LÄS ÄVEN: • Insekter har minskat med över 75% på 27 år – en ekologisk världskatastrof

Bland arterna som minskat med mellan en och två tredjedelar märks sånglärka, ortolansparv, ängspiplärka och törnsångare. Det är inte bara specialister som har höga krav på sin livsmiljö som minskar. Det gäller även generalister som klarar sig i många olika miljöer och med olika föda.

LÄS ÄVEN: • 25 års studier av stenskvättor visar varför jordbruksarter minskar i antal

Huvudproblemet är enligt forskarna det industriella jordbruket med sin intensiva användning av besprutningsmedel på stora områden av monokulturer där enbart en enda gröda odlas. Detta orsakar att det “knappt finns några insekter kvar”, en minskning med 80 procent på 30 år nämns och under samma tid ska antalet fåglar ha minskat med över 400 miljoner.

Studien visar också att det inte är på väg att bli bättre. Åren 2016 och 2017 var minskningen ännu större.

LÄS ÄVEN: • Besprutningen av svenskt oekologiskt jordbruk har fördubblats på 25 år

Utvecklingen är densamma i Sverige. Här har beståndet av elva utvalda arter av jordbrukslandskapets fåglar halverats sedan mitten på 1970-talet. För vissa återstår idag endast en tredjedel av antalen som fanns för 30 år sedan. Även här fortsätter minskningen även under 2000-talet och under de senaste åren.

Källa: AFP och Miljömål.se

Mer att läsa