Gå till innehållet

Jagande, snabb jättefästing upptäckt i Sverige

Fästing i släktet Hyalomma. Foto: Adam CuerdenEget arbete, Public Domain, Länk

Bland de första fynden av vuxna exemplar av flyttfågelfästingar har upptäckts i Sverige, uppger Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Den är större, snabbare och aggressivare än våra vanligaste fästingar. SVA rapporterar också att fästingar nu spritt sig till i stort sett hela landet.

Det är ett treårigt projekt på SVA som undersöker hur fästingar spritt sig i Sverige och vilka sjukdomar de kan bära på. Allmänheten uppmanas skicka in fästingar till SVA och nu rapporterar Sveriges Radio att de fått in tre vuxna exemplar av en stor, snabb fästingart – flyttfågelfästing. Den har tidigare påträffats i alla skandinaviska länder och kan bli 2-3 cm stor när den sugit blod och den söker aktivt upp sin värd. Dessutom kan den vara bärare av blödarfeber.

LÄS ÄVEN: • 24 fästingar har fått svenska namn

– De är mycket snabba, och de är jägare som alltså inte väntar på sin värd utan aktivt letar efter en värd att attackera. När de är blodfyllda kan de vara upp till två eller tre centimeter stora. Det är jättefästingar, säger forskaren Giulio Grandi, till Sveriges Radio.

Det är första gången som fästingarten påträffats i Sverige som fullt utvecklade, könsmogna individer. De kan ha kommit hit med flyttfåglar, men i takt med att klimatet i Sverige blir varmare kan arten komma att etablera sig i landet.

LÄS ÄVEN: • Fästingsmitta som orsakar köttallergi allt vanligare

En annan sak som framkommit i SVAs projekt är att det skickats in fästingar från 90 procent av alla Norrlandskommuner. Det har överraskat forskarna och det finns nu “väldigt starka indikationer” på att fästingar etablerat sig längre norrut och längre upp i fjällen, än vad man tidigare trott.

Källor: Sveriges Radio och SVA

Mer att läsa