Gå till innehållet

Intervju och bilder från De vilda blommornas dag

Igelbäckens naturreservat. Foto: Erik Hansson

För 15 år sedan startade Svenska Botaniska Föreningen ”De vilda blommornas dag” (DVBD). Den 18 juni 2017 arrangerades över 130 blomstervandringar runt om i landet. Vi var med på en av dem.

De vilda blommornas dag är Nordens mest omfattande officiella blomstervandring och det beräknas vara tusentals människor årligen som går vandringar bland växter i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark, samt Färöarna och Grönland. Tillsammans med guider lär deltagarna sig mer om Nordens vilda flora och naturen i vår närhet.

Femfingerört. Foto: Erik Hansson

En av Svenska Botaniska Föreningens (SBF) projektledare för dagen är Jennie Jonsson.

Hur har De vilda blommornas dag utvecklats sedan starten för 15 år sedan?
 Förutom att fler vandringar rapporteras in på hemsidan, har de senaste fyra åren allt fler rapporterat in hur det gick i efterhand. Då var det 20-40 som rapporterade. Nu kommer det in ungefär 100 rapporter. Dessutom är det allt fler som anknyter till Svenska Botaniska Föreningen, ledarna får mer information inför och efter De vilda blommornas dag och det skrivs artiklar i tidskrifterna om dagen. 

Kan du ge några exempel på vad dagen har lett till genom åren?
– Förra året var det hela 420 personer som lämnade in en informationslapp om att de ville ha gratis exemplar av “Svensk botanisk tidskrift” och “Vilda växter” i efterhand. Det var verkligen ett uppsving för Botaniksverige att så många nya intresserade fick våra tidskrifter. På så vis syns vi mer, inte bara SBF utan även lokalföreningar och botanister. Det är SBF som utlyser dagen, men det är lokalföreningar, enskilda botanister och blomstervänner som anordnar själva vandringarna och de gör ett fantastiskt jobb. Det är en stor entusiasm och glädje denna dag.

Deltagarna botaniserar bland parkrymlingar och vilda växter. Foto: Erik Hansson

Natursidan följde med en liten tapper skara på fyra deltagare, två ledare från Botaniska sällskapet i Stockholm och Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg, samt tre hundar. Promenaden gick i ett naturreservat i Stockholmsområdet – inkilat mellan en golfbana, ett järnvägsspår och stora bostadsområden utgör Igelbäckens naturreservat en viktig grön kil i huvudstaden som förbinder grönområden.

Grässtjärnblomma. Foto: Erik Hansson

Vandringen gick längs hästhagar, gamla statarbostäder in i ett skogsparti och fram till själva Igelbäcken. Strax intill bäcken ligger en solbelyst backe där vi hittade en del växter som trivs i torra miljöer så som solvända och backklöver. Båda tycktes ha ett bra år i år med många blommor.

Solvända. Foto: Erik Hansson

De två ledarna Jan Andersson och Lars Ekqvist svarade med stort tålamod och stor kunskap på alla frågor som uppkom under vandringen. “Vad är det här?” var den klart vanligaste frågan.

Vit fetknopp. Foto: Erik Hansson

Förutom en lång rad växter kunde vi inte låta bli att notera en blå jungfruslända och en flock på minst 15 stjärtmesar. Typiska bonusar när en vistas i naturen.

Backklöver. Foto: Erik Hansson

Även om fokus är på vilda blommor är det svårt att inte låta en blå jungfruslända stjäla uppmärksamheten för en stund. Foto: Erik Hansson

Mer att läsa