Gå till innehållet

Internationell överens­kommelse om att skydda flod­delfiner

Alla världens floddelfinarter är hotade och en art konstaterades utrotad 2007. Nu har ett avtal väckt visst hopp för dem.

Det går inte bra för världens floddelfiner. Sedan 1980-talet har floddelfinpopulationerna minskat med 73 procent och alla arter anses vara starkt eller akut hotade. 2007 konstaterades Yangtzedelfinen vara utdöd. Nyligen drabbades floddelfiner i Amazonas av massdöd på grund av rekordstor torka och höga temperaturer.

Men i veckan kom ett glädjande besked. Elva sydamerikanska och asiatiska länder har skrivit på en global överenskommelse för att rädda floddelfinerna från utrotning. Överenskommelsen kommer inte bara öka chansen att de överlever, den kommer även gynna de miljontals människor som är beroende av samma floder för sin överlevnad, menar WWF som arbetat länge med att få länderna att enas.

– Att länderna idag gemensamt enats om en väg framåt för att rädda floddelfinerna är historiskt. Det är otroligt glädjande och viktigt att vi agerar kraftfullt och minskar hoten från oss människor. Nu finns hopp om överlevnad för dessa ikoniska arter, säger Stina Nyström, biolog och expert på valar, delfiner och tumlare på Världsnaturfonden.

Floderna mår inte bra

Delfinerna hotas av ohållbara fiskemetoder där delfinerna fastnar i nät, dammbyggen, utsläpp från industrier och gruvdrift, förlust av livsmiljöer och klimatförändringar. Att de minskat så kraftigt i antal kan också ses som ett tydligt tecken på att dessa floder inte mår bra. Floder som mängder av andra arter och hundratals miljoner människor är beroende av för sin överlevnad.

Irrawaddydelfinens livsmiljö i Kambodja.

Parallellt med arbetet för att få länderna överens har WWF och andra aktörer jobbat för att förbättra situationen för floddelfinerna och vissa framgångar har nåtts. I Kina har världens enda sötvattentumlare, den akut hotade, Yangtzetumlaren ökat med 23 procent under de senaste fem åren, men de är fortfarande bara ungefär 1250 individer. Indusdelfinera i Pakistan har nästan fördubblats på 20 år, men är enbart ungefär 2000 kvar. I Kambodja har ett stort dammbygge stoppats, vilket väcker visst hopp för världens sista knappt 100 irrawaddydelfiner.

– Vi behöver en storskalig kraftsamling, och den globala deklarationen, som stöds av bland annat Världsbanken, WWF, IUCN, Ramsarkonventionen och naturvårdsorganisationer, visar att engagemanget finns. Det ger hopp om en ljusare framtid för floddelfiner, deras floder och de hundratals miljoner människor som är beroende av dem, säger Daphne Willems som leder WWFs globala arbete med floddelfiner i Bogotá, Colombia.

Film om arbetet med Irrawadadelfinen

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Fakta: Floddelfiner

Det förekommer olika uppgifter om hur många arter floddelfiner det finns. Vissa forskare menar att underarter är egna arter, men det finns fem eller sex arter av delfiner och tumlare som helt eller delvis lever i sötvatten. Alla är starkt eller akut hotade. Två av dem finns i Sydamerika – Amazondelfin och tucuxi. I Asien lever Gangesdelfin och Indusdelfin, som erkändes som egna arter så sent som 2021, samt Irrawaddydelfin och den sedan 2007 utdöda Yangtzedelfin.

Sötvattnet kan vara grumligt och två av dem, Ganges- och Indusdelfinen, är i princip helt blinda. Istället kommunicerar de med ljud, så kallad ekolokalisering.

Floddelfiner hotas bland annat av föroreningar, dammbyggen, sjöfart och bifångst i fiskenät och samtliga fem arter är starkt eller akut hotade.

Läs även

Fler artiklar om floddelfiner
Massdöd av delfiner och fiskar i Amazonas
• Amazondelfinen hotas av dammprojekt
Ökad kunskap ska rädda hotad floddelfin

Källa: WWF

Mer att läsa