Gå till innehållet

Ökad kunskap ska rädda hotad floddelfin

Indusdelfin. Foto: WWF Pakistan

Nyligen strandade tre floddelfiner i bevattningskanaler i Pakistan. De kunde dock räddas och försågs samtidigt med små satellitsändare som kommer ge ny information om hur de hotade delfinerna lever och rör sig.

Det finns sex arter av delfiner eller tumlare som lever delvis eller helt i sötvatten. Två av dem finns i Sydamerika – de hotade Amazondelfin och tucuxi. I Asien lever de hotade Gangesdelfin och Indusdelfin, som erkändes som egna arter så sent som 2021, samt de akut hotade Irrawaddydelfin och Yangtzedelfin. Dessutom fanns förr en art vid namn Baijidelfin, men den tros vara utdöd efter att en inventering 2006 inte hittade en enda individ.

För att inte Indusdelfinen ska gå samma öde till mötes har nu tre individer försetts med sändare i Pakistan, i ett samarbete mellan WWF och myndigheterna i provinsen Sindh. Metoden med satellitsändare har tidigare använts framgångsrikt på floddelfiner i flera sydamerikanska länder.

Indusdelfin förses med satellitsändare av WWFs expert Uzma Khan. Foto: Janan Sindh

Förhoppningen är att lära sig mer om delfinartens liv eftersom de är svåra att studera. De lever i grumligt vatten och kommer bara upp till ytan korta stunder för att andas. Med satellitsändare kommer man kunna följa hur de rör sig.

– Det här är en viktig milstolpe för det långsiktiga bevarandet av Indusdelfinen. Vi förväntar oss att det kommer att ge en mängd information om artens rörelsemönster, beteenden och livsmiljöer, säger Uzma Khan, som leder WWFs floddelfinarbete i Asien.

I dagsläget hotas Indusdelfinen, precis som alla världens floddelfiner, av illegalt fiske, förorenat vatten, utbyggnad av dammar och bevattningssystem. Indusdelfinen lever idag enbart på 20 procent av sin ursprungliga livsmiljö på grund av at Indusfloden exploaterats så hårt. Trots det verkar det gå relativt bra för arten, tack vare ett nära samarbete med lokalbefolkningen som bland annat hjälper till med att rädda strandade delfiner. Indusdelfinen har ökat i antal från 1 200 individer år 2001 till ungefär 2 000 i dagsläget.

WWF i Pakistan påpekar att arbetet med att rädda Indusdelfinen är viktigt i sig, men eftersom arten är en viktig indikator om hur Indusfloden mår, är det viktigt för de tiotals miljoner människorna som är beroende av floden, att det också går bra för Indusdelfinen.

Källa: WWF

Mer att läsa