Gå till innehållet

Amazondelfinen hotas av dammprojekt

Den starkt hotade, flodlevande delfinen drabbas av flera mänskliga aktiviteter i sina livsmiljöer.

Forskare från University of Exeter och den peruanska bevarandeorganisationen Pro Delphinus satte satellitsändare på åtta delfiner i den delen av Amazonas som går genom Peru. När de kunde följa delfinernas förflyttningar i floden upptäckte de att 89 procent av deras utbredning var i områden som tillåter fiske.

– Fiske kan tömma populationer av delfinernas byten och riskerar också att döda dem som bifångst. Det har varit ett känt hot mot dessa delfiner de senaste 30 åren, men det finns ingen data över hur många delfiner som fångar årligen, säger Elizabeth Campbell vid University of Exeter.

Dessutom hotas amazondelfinernas livsmiljöer av muddring av flodbotten i fyra av huvudfloderna i Amazonas och av dammprojekt för vattenkraft. Inte mindre än 428 nya dammar är planerade under de närmaste 30 åren och dessutom har flera byggprojekt för utökning av hamnar godkänts.

– Det är tydligt att amazonasdelfinen ställs inför allt större hot från människor, men Peru har en chans att bevara sina fria vattenvägar och behålla dem som friska livsmiljöer för floddelfiner och många andra arter. Med tanke på att många av dessa dammar och muddringsprojekt fortfarande är i planeringsstadiet rekommenderar vi regeringen att beakta de negativa effekter som dessa aktiviteter redan har haft på arter i floden på andra håll, säger Elizabeth Campbell.

Forskarna vill även utöka spårningen av delfiner för att få bättre kunskap om hur de rör sig i floderna och vilka projekt som är olämpliga att fullfölja.

Läs även

Antalet stora sötvattensfiskar har minskat med 94% på 40 år
Ökad kunskap ska rädda hotad floddelfin
Ny floddelfin upptäckt

Källor: University of Exeter och vetenskapliga tidskriften Oryx

Mer att läsa