Gå till innehållet

Antalet stora sötvattensfiskar har minskat med 94% på 40 år

Mekongjättemal (Pangasianodon gigas). Foto: Lynn Chan, CC 2.0

Sötvattenlevande så kallade “megafiskar” har en katastrofal utveckling och det gäller även andra stora djur som lever i sötvatten, enligt en ny studie.

Studien, som publicerats i Global Change Biology, har gått igenom hur det går för 126 stora sötvattensarter i 72 länder. Forskarna kom fram till att populationerna av stora djur (vikt över 30 kg), som lever i sötvatten, minskat med hela 88 procent mellan åren 1970 och 2012. Ännu värre har det gått för så kallade “megafiskar”, som väger över 30 kg och kan leva i årtionden. De har minskat i antal med hela 94 procent under samma tidsperiod.

LÄS ÄVEN: • WWF-rapport: Vi är beroende av floder, men värderar dem inte tillräckligt

På vissa håll är situationen ännu värre. I delar av Asien har de minskat med 99 procent på 30 år.

Dessa stora djur och fiskar har drabbats extra hårt av vårt överfiske och vår exploatering av deras livsmiljöer. De behöver stora områden för att klara sig, blir könsmogna sent och reproducerar sig relativt långsamt vilket gör dem känsliga för människans framfart.

LÄS ÄVEN: • Ljusning för hotad floddelfin

Av världens över 200 sötvattensdjur som väger mer än 30 kg är hela 34 rödlistade som “akut hotade” av Internationella naturvårdsunionen. För många andra saknas tillräcklig information och en av forskarna bakom studien säger till Nature att han tror att det egentligen är värre än vad vi tror.

Källor: “The global decline of freshwater megafauna” och Nature

Mer att läsa