Inte ens hälften av kontrollerade virkesföretag får godkänt

Skogsbruk i form av trädplantering. Foto: Erik Hansson

Skogsbruk i form av trädplantering. Foto: Erik Hansson

Ungefär 30 procent av allt virke i världen beräknas vara illegalt avverkat och för tropiskt virke är siffran 50-90 procent. När Skogsstyrelsen kontrollerade 51 svenska virkesföretag var det bara 25 av dem som fick godkänt. Tre av företagen har förelagts om vite på hundratusentals kronor. 

– Interpol uppskattar att upp till 30 procent av alla träprodukter i världen kommer från olagligt avverkat virke. För tropiskt virke uppskattas andelen vara så hög som 50-90 procent, säger Anna-Clara Sjöström, kontrollsamordnare, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens kontroller gäller både företag som köper virke och som säljer vanliga konsumentprodukter, så som möbler och muffinsformar. Det senaste året har 51 kontroller gjorts.

– Vi har godkänt 25 företag och skickat förelägganden till 22 företag. Tre av dessa har förelagts med vite om 600 000 kr respektive 200 000 kr. Den vanligaste bristen är att företagen inte har handlingar som kan visa att virket är lagligt avverkat, säger Anna-Clara Sjöström.

Dessutom har Skogsstyrelsen lämnat in 24 åtalsanmälningar för avverkningar i Sverige som inte har anmälts. Fyra förundersökningar har hittills inletts.

– Olagliga avverkningar är ett problem oavsett var i världen de sker. Sverige och andra konsumentländer har framförallt ett stort ansvar att inte köpa produkter från olagligt avverkat virke, samtidigt som vi säkerställer att inget virke avverkas olagligt på hemmaplan, säger Göran Rune, chef skogsavdelningen, Skogsstyrelsen.

I veckan anmäldes också ett ”grovt övertramp” i Älvdalen sedan en skogsmaskin skapat halvmeterdjupa sänkor längs 40 meter i en våtmark. Därmed dräneras våtmarken och vattnet, som innehåller vissa tungmetaller som kvicksilver, rinner ned i bäcken som går ut i Vanån. Det grova övertrampet får dock inga påföljder. Anledningen är, enligt Dalarnas Tidning, att Skogsstyrelsen bara kan ge böter om de innan avverkningen påbörjats ”skrivit ett förbud mot de övertramp som eventuellt kommer att ske”. Skogsbolaget Fiskarheden ska nu utreda vad som hänt.

Källa: Skogsstyrelsen