Gå till innehållet

I orörda miljöer har insektslivet inte minskat

Fjällbjörkskog på en sluttning i Ammarnäs. Foto: Åke Lindström

En lång rad studier från Europa och andra delar av världen har visat på kraftigt minskat antal insekter de senaste årtiondena. Nu visar en ny studie att i orörd natur i norra Sverige har de ryggradslösa djuren inte minskat under den här tiden.

Det är i fjällbjörkskogen i västerbottniska Ammarnäs som forskare under 53 år (1968-2020) kartlagt populationer av ryggradslösa djur på björkskott i andra halvan av juni. De kom fram till att varken antalet eller den totala biomassan av insekter och spindlar har förändrats nämnvärt sedan studien inleddes.

– Vi kan se att variationen i antalet insekter och spindlar mellan olika år är stor, men över tid finns ingen säkerställd trend. Det har alltså vare sig blivit fler eller färre insekter i vårt undersökningsområde, säger Åke Lindström, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Anledningen tros vara att de faktorer som annars verkar ligga bakom massdöden hos ryggradslösa djur inte förekommer i fjällbjörkskogen eftersom så få människor lever i dessa områden.

– Vi kan konstatera att de faktorer som bedöms stå bakom insektsförändringarna i det kontinentala Europa, så som intensivt jordbruk, kemikalier, klimatförändringar och ljusföroreningar, inte har varit lika framträdande i norra Sverige, säger Åke Lindström.

Förutom Lunds universitet har även Göteborgs universitet och Göteborgs naturhistoriska museum deltagit i studien, som publiceras i tidskriften Insect Conservation and Diversity.

Källor: Lunds universitet och Insect Conservation and Diversity

Mer att läsa