Gå till innehållet

Honungsbin sprider sjukdomar till humlor

Bi på väg in i bikupa. Foto: Erik Hansson

Humlor som besöker samma blommor som honungsbin kan smittas av sjukdomar som tambina bär på. I en ny studie visas att smittorna till och med kan vara en huvudorsak till att humlorna minskar i antal i vissa områden.

Många vilda pollinatörer minskar i antal. Enligt en ny studie, som publicerats i Plos One kan det finnas en koppling till honungsbin, den art av bin som vi människor ofta håller i bikupor. Forskarna undersökte humlor på 19 platser i Vermont. De upptäckte att förekomsten av välkända virus, som bland annat deformerar vingarna, var högre i humlor som hittades upp till 300 meter från kommersiella bikupor. Humlor långt från bikuporna hade inga aktiva infektioner av viruset som deformerar vingar.

LÄS ÄVEN: • Ett av världens vanligast ogräsmedel verkar försämra bins hälsa

Dessutom upptäcktes viruset på 19 procent av blommorna som testades runt bikuporna, medan inga virus hittades på blommor som testades mer än en kilometer från tambina.

Virus hos honungsbin sprids alltså till vilda humlor och det tycks gå via blommor som besöks av tambina.

LÄS ÄVEN: • Så hjälper du bin i din trädgård

I dagsläget körs bikupor runt på lastbilar i USA och flera andra länder för att pollinera kommersiella grödor. De för då med sig smittor som drabbar lokala bipopulationer. Det smittar även andra bin än de som lever nära monokulturerna i odlingarna. Kommersiella bin brukar ibland tas till naturområden för att “vila och återhämta sig och äta varierar föda”, enligt University of Vermont.

– Den här forskningen tyder på att vi bör hålla bikupor borta från områden där det finns känsliga pollinatörer, speciellt eftersom vi har mycket mer att lära om vad dessa virus faktiskt gör med humlor, säger Samantha Alger, forskare vid University of Vermont, som ledde forskningen.

Hon tillägger även att honungsbin är lika olämpliga som ikoner för bevarandet av pollinatörer, som kycklingar skulle vara för bevarande av fåglar.

Källor: University of Vermont och “RNA virus spillover from managed honeybees (Apis mellifera) to wild bumblebees (Bombus spp.)

Mer att läsa