Gå till innehållet

Hjortblod dödar borrelia

Borrelia drabbar varje år ungefär 10 000 personer i Sverige och nästan 500 000 i Nordamerika. Infektionssjukdomen sprids via fästingar, som i sin tur behöver hjortdjur. Ny forskning visar dock att hjortdjur är effektiva i kampen mot borrelia.

Ny forskning från University of Massachusetts har visat att hjortar förvisso är viktiga för fästingars spridning, men att det finns ämnen i vitsvanshjortens blod som dödar borrelia.

– Hjortar är mycket viktiga för fästingarnas överlevnad, men de är inte inblandade i överföringen av borrelia. Vi har länge vetat att fästingar som tagits från vitsvanshjortar inte är infekterade, och vi spekulerade i att något hos hjortarna hindrade dessa fästingar från att bli infekterade. Men innan vår artikel publicerades hade ingen gjort experimentet för att visa att hjortblod – särskilt serumkomponenten i blod från vitsvanshjortar – dödar borrelia, förklarar Stephen Rich, professor i mikrobiologi, som är huvudförfattare.

Vitsvanshjortar är vanliga i framför allt Nord-, Mellan- och Sydamerika, men har även introducerats i europeiska länder, till exempel Finland. Inget annat däggdjur i världen är i närheten av vitsvanshjortarnas sammanlagda biomassa. Det är dock inte bara vitsvanshjorten som effektivt tar hand om borrelia. Natursidan har tidigare skrivit om att rådjur har oförtjänt dåligt rykte om fästingar eftersom även de kan “tvätta bort” borrelia ur de små spindeldjuren. Fästingarna får borrelia-bakterierna när de suger blod från möss och sprider den sedan vidare till människor när de använder oss som värddjur.

– Vi är det oavsiktliga värddjuret. De fästingar som biter oss letar faktiskt efter ett rådjur eftersom det är där de förökar sig. Utan hjortar finns det inga fästingar. Men om det bara fanns hjortar skulle det inte existera någon borrelia, säger Stephen Rich.

I områden med mycket rävar och mårdar, som tar många gnagare, finns det därför färre sjukdomsbärande fästingar.

Borrelia drabbar varje år ungefär 10 000 personer i Sverige och är en infektionssjukdom som kan ge feber, svullna leder och påverkade nervsystem. Läs mer om borrelia på 1177 Vådguiden. Fästingar kan också bära på virussjukdomen TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation) och bakteriesjukdomen anaplasma. TBE kan man vaccinera sig mot, anaplasma ger oftast lindriga, självläkande infektioner och är svår att diagnostisera.

Läs även

Komplexa samband mellan hjortdjur och fästingar
• Vad avgör om det finns mycket fästingar?
• Rådjur har oförtjänt dåligt rykte om fästingar
• Ju fler rävar och mårdar desto färre sjukdomsbärande fästingar
• Ny studie: Kortklippt gräs kan gynna fästingar

Källor: Univeristy of Massachusetts och Vector-borne and Zoonotic Diseases

Mer att läsa