Historiker: Människan har alltid haft dålig respekt för naturen

Korp på Island. Foto: Erik Hansson

Det kan kanske kännas som att människan har sämre respekt för naturen nu jämfört med förr i tiden, men naturen har tagit stryk av människan genom alla tider, enligt Metros Historiegranskaren. Kanske är det bara förutsättningarna att påverka naturen som ändrats?

Respekt för naturen är kanske inte en korrekt beskrivning av dagens samhälle med massiva kalhyggen, utfiskade hav och en pågående massutrotning av arter. Men det är ingen ny trend. Människan har alltid haft dålig respekt för naturen, berättar Petter Ljunggren, pedagog på Historiska museet, i Historiegranskaren.

Han berättar bland annat om att när vikingar hittade Island på 800-talet så var ön täckt av skogar och blommande ängar. Efter bara några årtionden hade 80 procent av Islands skogar huggits ned för att bli hus och redskap. Får på bete ledde till att träden inte växte upp igen och efter en längre tid hade mycket av jorden spolats ut i havet vilket ledde till att bergen blev kala och att växtligheten fick svårt att återhämta sig. Samma utveckling ska ha skett i Grekland.

Även romarna avverkade enorma skogsområden i bland annat Nordafrika, Spanien och Portugal och dödade tusentals lejon, tigrar och elefanter i sina gladiatorstrider. Även Påskön är ett exempel på människans härjningar. Förr täckt av tropiska regnskogar med mängder av arter och sedan helt rensad på träd och därmed också på de flesta arter som tidigare trivdes på ön.

Ett lite modernare exempel är vandringsduvan. För några hundra år sedan fanns det 3-5 miljarder av arten. Under 1800-talet jagade människor duvan i sådan utsträckning att den förklarades utrotad i början av 1900-talet.

Människan verkar med andra ord ha haft en viss bristande respekt för naturen under lång tid.

Källa: Historiegranskaren