Hemlig häckande fågel stoppar stort vägbygge

Riksväg 55. Foto: JonasB - Eget arbete. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riksvag_55_Barbyleden_Uppsala.jpg#/media/File:Riksvag_55_Barbyleden_Uppsala.jpg

Riksväg 55. Foto: JonasB – Eget arbete. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Inför att riksväg 55 skulle byggas om i Flens kommun upptäckte länsstyrelsen att en rödlistad fågel som innefattas av artskyddsförordningen häckar i området. Därför är Sörmlands största vägbygge stoppat. 

Artskyddsförordningen är en förordning som skyddar djurarten från både störningar och skador och därför fattade vi det här beslutet. Det finns strikta kriterier på vad som måste uppfyllas för att man ska kunna störa djuren, och det uppfyller man inte i det här fallet, säger David Aronsson vid länsstyrelsens tillståndsenhet till SVT Sörmland.

Länsstyrelsen skriver i beslutet till Trafikverket att ett fortplantningsområde för fågeln kommer försvinna om bygget blir av vilket gör det förbjudet. Trafikverket har valt att inte överklaga beslutet, men politiker i regionförbundet ska nu träffa ansvariga från länsstyrelsen för att diskutera möjliga lösningar. Enligt David Aronsson på länsstyrelsen ser det inte ut att kunna bli någon dispens från artskyddsförordningen eftersom inget av de tre kriterierna för att få dispens uppfylls.

Länsstyrelsen har valt att inte berätta vilken fågelart det rör sig om för att skydda den så mycket som det går. Fågeln är ”nära hotad” enligt nationella rödlistan, bland annat för att det är ont om fortplantningsområden.

Källa: SVT Sörmland