Gå till innehållet

“Helt otrolig” biologisk mångfald på Arlanda

När ni landar eller lyfter från Arlanda – glöm inte att titta på gräsmarkerna vid landningsbanorna. Då har ni chans att se några av de 18 rödlistade arter som hittats i miljön som bedöms vara Sveriges största alvarsmarker utanför Öland och Gotland.

När Arlanda ansökte om nya miljötillstånd 2010 gjorde Magnus Persson vid Swedavias miljöavdelning en inventering av de 300 hektar stora gräsmarkerna längs start- och landningsbanorna.

– Det var helt otroligt. Artdatabanken har varit här och tittat. De trodde inte sina ögon. Dessa slåttermarker har utvecklats till vårt lands största alvarsmarker, förutom de som finns på Gotland och Öland, säger Magnus Persson till UNT.

Inventeringarna har sedan dess fortsatt och sammanlagt har 569 arter, varav 18 rödlistade, upptäckts, men det hittas fortfarande nya arter. Hittills har framför allt växter och insekter inventerats som verkar trivas i den magra och ogödslade jorden som kontinuerligt klippts sedan slutet av 1950–talet.

En av dessa är den starkt hotade fältgentianan, som annars trivs bäst i ett småskaligt jordbrukslandskap som numera är väldigt sällsynt. På Arlanda finns uppskattningsvis 10  000 exemplar. Andra sällsynta arter som hittats är låsbräken, höstlåsbräken, nattviol, kattfot och skogsklocka.

Nu ska Swedavia undersöka om det går att skapa en “grön korridor” från Arlanda så att fältgentianan och andra hotade ängsarter kan sprida sig till andra platser i närheten om vägrenarna runt Arlanda klipps på samma sätt som gräsmarkerna vid landningsbanorna.

Källa: UNT

Mer att läsa