Har en ny sorts val upptäckts i Antarktis?

Näbbval. Foto: NOAA via Flickr http://www.flickr.com/photos/noaaphotolib/5020535408/

Näbbval av en redan känd art. Det finns inga bilder på valen med den okända sången. Foto: NOAA via Flickr 

Forskare har spelat in en unik valsång i de kalla vattnen utanför Antarktis. Det skulle kunna vara från någon av de kända näbbvalar som finns i området, men strukturen på sången stämmer inte riktigt överens med de kända arternas läten.

Näbbvalar är en relativt okänd familj som lever på djupt vatten och är svårstuderade. Så sent som 2014 utökades antalet näbbvalsarter till 22 när ett ilandspolat exemplar kunde DNA-bestämmas till en ny art.

Nu har forskare spelat in sång nära Sydorkneyöarna som inte låter som någon känd val enligt de valforskare som deltog på expeditionen. Sammanlagt spelades lätet in 100 gånger under 14 tillfällen och det skiljer sig från övrig valsång både i tajming och vilken sorts ljud det består av. Forskarna spelades dessutom vid sex tillfällen in ytterligare en unik sång som de inte kände igen.

Det skulle kunna röra sig om en känd art som i sådana fall är kapabel att skapa ett hittills okänt ljud.

– Eftersom det fortfarande upptäcks nya arter av näbbvalar kan källan till dessa signaler från Antarktis vara en art som ännu inte identifierats, skriver forskarna i sin rapport.

Källa: Marine Mammal Science och BBC