Gå till innehållet

Här är regeringens nya vargpolitik

Varg i hägn. Foto: Frida Hermansson http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-frida-hermansson/

Varg i hägn. Foto: Frida Hermansson 

Idag meddelade Åsa Romson (MP) och Sven-Erik Bucht (S) bland annat att en permanent vargkommitté ska inrättas, att vargens gynnsamma bevarandestatus ska utredas vetenskapligt och att anslagen till viltskydd ska ökas. 

De nya åtgärderna presenteras i en debattartikel i Svenska Dagbladet och målet sägs vara att “få en politik som värnar både människan och djuret” och att “Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam” samtidigt som “tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas”.

För att lyckas med detta föreslås följande åtgärder:
1. En vargkommitté som ska “vara referensgrupp till regeringen för utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik”. I kommittén ska det ingå representanter från den tidigare rovdjurskommittén; Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Samernas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Världsnaturfonden.

2. Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska utreda gynnsam bevarandestatus för varg och göra en “sårbarhetsanalys utifrån en bred vetenskaplig grund” med hänsyn till “socioekonomiska aspekter” och “ursprungsbefolkning och glesbygdsbefolkning”.

3. Ökade anslag för viltskydd, samt utreda om “beslutsprocesser och kriterier för skyddsjakt ytterligare kan utvecklas för att bidra till vargpolitikens övergripande syfte”.

4. Regeringen ska utvärdera de regionala viltförvaltningsdelegationerna för att se om det råder balans mellan olika intressen och om de klarar ett “effektivt och rättssäkert beslutsfattande”.

5. En utredning ska kontrollera att licensjaktbeslut fattas med en “transparent och rättssäker processgång” som är förenlig med EU-rätten.

De fem punkterna påminner om de förslag som Naturskyddsföreningen lade fram i sin debattartikel för två veckor sedan.

Läs mer:
Sammanfattning och nyheter om vargjakten 2015.

Källa: Svenska Dagbladet

Mer att läsa