Gå till innehållet

Hamstrar ska återskapa Ukrainas stäpper

Den akut hotade europeiska hamstern är en del av ett stort rewilding-projekt i Ukraina.

Den europeiska hamstern var en gång vanlig över stora delar av Europa, men är nu klassad som akut hotad av Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och återfinns bara sällsynt i ett band från Belgien i väst till Kazakstan i öst.

Nu har även populationen i Ukraina förstärkts, närmare bestämt på Tarutino-stäppen. Här har även stäppmurmeldjur, dovhjort och halvåsnan kulan släppts ut tidigare för att återförvilda området. Det är även Rewilding Europes mål med att återföra den europeiska hamstern. Årets grupp med 15 individer och fjolårets familj på tre individer ska hjälpa till att återskapa näringskedjor, förbättra den biologiska mmångfalden och öka naturturismen i området.

– Den främsta betydelsen av grävande djur på Tarutinos stäpp ligger i omvandlingen av marken och vegetationstäcket. De förbättrar jordens sammansättning, luftning och vattengenomsläpplighet och påverkar växtligheten genom att äta olika typer av växter. Gnagare som hamstrar utgör också den huvudsakliga födan för nästan alla rovdjur på stäppen, förklarar Oleg Dyakov, som är knuten till Rewilding Ukraine-teamet.

De vilda europeiska hamstrarna kan väga upp till ett halvt kilogram och bli 30 cm långa. De lever nästan uteslutande under marken på dagtid.

Läs även

• Urhästar släpps ut i Spanien – förväntas gynna landskapet
• Kan rewilding i Rumänien inspirera Sverige?
• Studie: Även småskalig rewilding kan hjälpa klimatet
• 20 nyckelarter för att återskapa natur och biologisk mångfald

Källa: Rewilding Europe

Mer att läsa