Gå till innehållet

Urhästar släpps ut i Spanien – förväntas gynna landskapet

Vildhästar ska återintroduceras 4 000 år sedan de försvann.

Det är en flock på tio individer av Przewalskis häst (Equus ferus przewalskii) som ska släppas ut på iberiska höglandet i Spanien inom kort. Det är en hotad underart till vildhästen (Equus ferus) och räknas som världens sista urhäst. De har befunnit sig i området sedan i maj 2022 och ska snart släppas ut i ett 5 700 hektar stort område under överinseende av Rewilding Spain. Det blir den enda fritt levande populationen av Przewalskis häst i västra Europa. Den enda andra vilda populationen i Europa håller till i närheten av där kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl inträffade.

Hästarnas betande förväntas gynna den biologiska mångfalden i Spanien genom att öppna upp landskapet och minska risken för bränder genom att äta lättantändliga växter. Dessutom kommer de kunna gynna lokal ekoturism.

– Vi är mycket glada över att ha dessa fantastiska hästar på det iberiska höglandet. Flocken, som nu hålls i ett 17 hektar stort hägn sedan i maj, acklimatiserar sig väl, och vi ser fram emot att se hur djuren interagerar med det större landskapet. Tio individer är ett bra antal för att starta en ny population, särskilt eftersom detta är en social grupp. Den naturliga populationstillväxten för dessa hästar är låg och fler exemplar kommer att hämtas i framtiden för att utöka flocken och säkerställa genetisk mångfald, säger Pablo Schapira, teamledare för Rewilding Spain.

Läs även

Stora däggdjur viktiga för att motverka klimatförändringar
Världens ekosystem saknar stora växtätare
Stora djur med långsam förökning behöver ytterligare skydd

Källa: Rewilding Europe

Mer att läsa