Gå till innehållet

Håll utkik efter årets växter – svart och röd trolldruva

Svart trolldruva (Actaea spicata). Foto: b.gliwa, CC BY-SA 2.5.

Svenska Botaniska Föreningen har utsett svart trolldruva och röd trolldruva till Årets växter och hoppas nu att flera ska få upp ögonen för och rapportera förekomsten av dessa arter. Det finns tecken på att de minskar i antal och att de är känsliga för modernt skogsbruk.

– Årets växt utses för att väcka intresset hos en bred allmänhet att gå ut och finna växten i naturen, berättar Ulla-Britt Andersson på Svenska Botaniska Föreningen. Det ska därför vara en växt som finns i en stor del av landet, som ska vara lätt att känna igen utan specialkunskaper och som man misstänker har minskat eller att dess biotop har minskat.

LÄS ÄVEN: • Hjälp svensk naturvård – lär dig rapportera på Artportalen

2017 års växter är de giftiga ranunkelväxterna svart trolldruva (Actaea spicata) och röd trolldruva (Actaea erythrocarpa). Svenska Botaniska Föreningen räknar med att det därmed kommer rapporteras in betydligt fler fynd runt om i landet. Så har det åtminstone skett med tidigare arter som utnämnts till Årets växt.

– Vi ser en klar ökning i rapporterandet för årets växt, säger Ulla-Britt Andersson. Det vi upptäcker i samband med rapporterna är tyvärr mer negativa saker som att växten minskar och försvinner från tidigare växtplatser. Årets växt 2016, smörbollar, har exempelvis försvunnit från flera lokaler i Småland. Trolldruvor är känsliga för modernt skogsbruk och vi vill därför lägga extra fokus på dem, berättar Ulla-Britt Andersson

Frukten hos svart trolldruva. Röd trolldruva har röd frukt. Foto: Quinzor, CC BY 3.0.

Svart trolldruva blommar i maj-juni och växer i stort sett i hela landet utom på Gotland och längst i norr. Den föredrar artrika lövskogar, rikare granskogar med steniga raviner och bäckar och missgynnas av kalhyggen och dränerade marker. Man kan känna igen den på att den luktar illa och på de svarta, blanka något avlånga bären som mognar på sensommaren.

Röd trolldruva (nära hotad) är betydligt mer sällsynt än sin något mörkare släkting. Den växer bara i de nordligaste delarna i landet och trivs där i skuggiga skogar med rinnande vatten. I avverkade skogar har röd trolldruva svårt att klara sig.

Röd trolldruva. Foto: Göran Frisk

Om du hittar svart trolldruva eller röd trolldruva får du gärna rapportera dina fynd på Artportalen.se (guide här). Det går även att skicka in en rapportblankett via vanlig post (klicka här).

Källa och mer information: Svensk botanik

Mer att läsa