Hälften av världens saiga-antiloper har dött senaste veckorna

Saigaantilop. Foto: Seilov via Wikimedia

Saigaantilop. Foto: Seilov via Wikimedia

Enligt myndigheterna i Kazakhstan har 120 000 av de akut hotade saigaantiloperna dött de senaste veckorna. Det är nästan hälften av världens population och forskarna är fortfarande osäkra på orsaken.

En vecka efter utbrottet berättade landets jordbruksminister att 85 000 av 257 000 saigaantiloper kan ha dött. Det var den 25 maj. En vecka senare är siffran uppe i 120 000 individer.

Forskare på plats har identifierat en rad biologiska och miljömässiga faktorer som kan ha bidragit till dödsfallen, men den exakta orsaken är fortfarande oklar. Två bakterier har hittats i de döda antiloperna, men ingen av dem anses dödlig om inte immunsystemet redan försvagats. Det verkar också som att när en hord drabbas så överlever ingen. De döda antiloperna har åtminstone inte råkat ut för tjuvjakt, vilket varit ett stort problem tidigare.

Saigaantilopen anses vara akut hotad och återfinns bara i Kazakhstan och i mindre antal i vissa delar av Ryssland och Mongoliet. De har tidigare råkat ut för massdöd (2010 dog 12 000 individer), men aldrig tidigare i den här omfattningen.

Källa: National Post, New York Times och Time