Gå till innehållet

Global uppvärmning kan få rovfiskbestånd att kollapsa

Gädda. Foto: I, Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, Länk

I ett nytt avhandlingsarbete från SLU visas att klimatkrisen kan få stora effekter på storlekssammansättningen i ett fisksamhälle. Små fiskar växer snabbare och stora fiskar växer långsammare i högre vattentemperaturer. Den globala uppvärmningen ökar risken för att rovfiskbestånd kollapsar.

Ju varmare omgivning desto mer behöver fiskar och andra växelvarma djur äta. I en allt varmare värld behöver därför fiskar få i sig mer föda.

Max Lindmark, som doktorerat vid institutionen vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) vid Sveriges lantbruksuniversitet, har sammanställt och analyserat data från experiment där man mätt ämnesomsättning och födointag vid olika temperaturer hos olika stora fiskar.

– De här resultaten visar att när det blir för varmt för en art, så är det de större fiskarna som drabbas först och slutar växa, även när de får tillräckligt med föda. Om detta sedan kommer leda till att fiskar inte växer sig lika stora i varmare klimat återstår att se, eftersom det även beror på temperaturen fiskarna lever i relativt till deras optimala temperatur för tillväxt, samt hur födotillgången förändras, säger Max Lindmark.

Hans studier visar att även små temperaturförändringar kan ge stora förändringar i storlekssammansättningen hos fiskar. För toppredatorer är detta särskilt oroväckande om de är specialiserade på byten av en viss storlek som blir mer ovanliga i varmare klimat. Då riskerar bestånden av toppredatorer att kollapsa.

– En bättre förståelse för hur kroppstillväxt och storlekssammansättning förändras i varmare klimat är viktigt både ur ett generellt ekologiskt perspektiv och för att förstå hur vi ska fiska på ett hållbart sätt i framtiden. Trots snabbare kroppstillväxt hos små individer kanske vi inte kan förvänta oss lika stora fångster i varmare klimat då populationerna kan komma att utgöras av små fiskar i en större utsträckning än idag, avslutar Max Lindmark.

Stora fiskar är väldigt viktiga för fiskbestånd. I en tidigare studie kom forskare fram till att det krävs ungefär 37 stycken torskar på två kilogram för att producera lika mycket avkomma som en enda torsk som väger 30 kg. Samtidigt går det allt sämre för världens stora fiskar. Sötvattenlevande så kallade ”megafiskar”, som väger över 30 kg, har en katastrofal utveckling. De har minskat med hela 94 procent mellan åren 1970 och 2012.

Läs även:
Två av tre rovfiskar borta sedan 1900-talet
Ett ekosystem med rovfiskar motverkar övergödningen
Ännu en studie visar vikten av rovfiskar för friska ekosystem

Källa: SLU och Acta Universitatis Agriculturae Sueciae

Mer att läsa