Gå till innehållet

Global uppvärmning förändrar fladdermöss övervintring

Planeten blir allt varmare och det påverkar mängde av arter och ekosystem. Nu har även övervintrande fladdermöss visat sig ändra sin årscykel.

Den nya studien har gjorts under 20 år (1998-2017) på en stor fladdermuskoloni i Katalonien, Spanien. Kolonin består av 17 000 grottfladdermöss (Miniopterus schreibersii) som lever 65 meter under jorden. Forskarna, från Barcelonas universitet, fann att det tar allt längre tid för grottorna att svalna på hösten och att de värms upp snabbare på våren. Detta påverkar fladdermössen som samlar på sig stora fettreserver under hösten för att klara övervintringen.

– Våra resultat visar att kroppskonditionen i början och slutet av vinterdvalan har försämrats avsevärt under dessa 20 år, skriver forskarna i sin slutsats.

Jordi Serra-Cobo, från Barcelonas universitets institution för evolution, ekologi och miljövetenskap, förtydligar:

– De fettreserver som de ackumulerar bör vara tillräckligt stora för att de ska kunna överleva hela vintern utan att äta. Men på grund av kortare vintrar och högre temperaturer göder sig fladdermössen inte på hösten som de gjorde för många år sedan, eftersom de inte behöver så mycket fett för att klara vintern.

Honor i sämre skick

Det visade sig också att honorna var i något sämre skicka än hanarna både i början och i slutet av dvalan och under perioden när de blir mer aktiva (mars). Än så länge verkar det inte påverka dräktighet och förmågan att ge ungarna tillräckligt med mat, men forskarna oroar sig över att det kan försämras framöver.

Det finns också andra risker med att vakna tidigare på våren när temperaturen stiger. Fladdermössen migrerar därmed allt tidigare till sin sommarvistelse och löper ökad risk att drabbas av plötsliga köldvågor på våren. Det kan också medföra att fladdermössen hamnar i osynk med sina bytesdjur och får svårare att hitta mat.

Fladdermöss i norr kan vara känsligare

Slutligen konstaterar forskarna att alla fladdermusarter påverkas av klimatförändringarna, men omfattningen av effekterna kan skilja sig mycket åt mellan olika grupper beroende på var de lever och hur de flyttar.

– Arter runt Medelhavet, som är anpassade till klimatförhållanden med högre temperaturer, kan vara mindre sårbara för klimatuppvärmning jämfört med arter från nordliga eller boreala breddgrader, säger teamet avslutningsvis.

Källor: University of Barcelona och Scientific Reports

Mer att läsa