Gå till innehållet

Global genomgång: Hur beroende är växter av pollinatörer?

Humla på vädd

Pollinering. Foto: Erik Hansson

Många viktiga pollinatörer minskar i antal. Det är inte bara ett hot mot vår livsmedelsproduktion. Det drabbar världens vilda växter och kan gynna besvärliga ogräs.

Många växter är i viss mån självpollinerande och klarar till att producera en viss mängd frön utan pollinatörer. Forskarna bakom den nya globala studien ville se hur beroende världens växter är av pollinatörer. De gick igenom över 1 100 växtarter från 143 familjer och kom fram till att ungefär hälften av alla blommande växter är till stora delar eller helt beroende av pollinering för att skapa frön och därmed föröka sig. En tredjedel av dessa växter kan inte producera frön alls utan pollinatörer och hälften av dem skulle minska sin fertilitet med 80 procent.

Pollinatörer hjälper till att hålla besvärliga ogräs i schack

Forskarna menar att resultaten visar att även om många växter är självpollinerande till viss del så skulle de drabbas hårt om pollinatörer försvinner. Det gäller både på en global skala och i begränsade områden. Minskar eller försvinner pollinatörerna från en plats så kommer det slå hårt mot de vilda växterna. Inte bara för att de får svårare att föröka sig, utan också på grund av ökad konkurrens.

– Om pollinatörerna minskar i antal eller om det sker en förändring av vilka arter som är mest talrika, kan vi förvänta oss följdeffekter på växter. Drabbade växtarter kommer troligen minska i antal, vilket i sin tur slår mot djurarter och människor som är beroende av dessa växter. Pollinatörer är inte bara viktiga för växtodling, utan också för biologisk mångfald. Det betyder också att växter som inte förlitar sig på pollinatörer, så som många problematiska ogräs, kan spridas ännu mer när pollinatörer fortsätter att minska, säger Mark van Kleunen, från universitetet i Konstanz – en av medförfattarna till studien.

Det finns dessutom en risk att pollinatörer får det ännu svårare ju färre de blir. Detta eftersom självpollinerande växtarter ofta producerar mindre nektar och pollen. Om dessa växter blir allt mer dominerande eftersom pollinatörerna minskat så kommer det finnas allt färre mat åt de pollinatörer som finns kvar.

Källor: Stellenbosch university och Science Advances

Mer att läsa