Gå till innehållet

Gammal bokskog ska avverkas i Sölvesborg – trots protester

Bokskog (ej från den aktuella platsen i artikeln). Arkivfoto: Public Domain

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i Sölvesborg har beslutat att avverka delar av den populära bokskogen Vitahall. Beslutet har mötts av kraftiga protester och kommer överklagas, både med hänsyn till naturvärdena och eftersom omröstningen inte anses ha gått rätt till.

Kommunfullmäktige i Sölvesborg röstade i veckan igenom beslutet att avverka delar av bokskogen Vitahall för att ge plats åt ett nytt bostadsområde. En majoritet, genom Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, vann omröstningen med minimal majoritet – 25 av 49 röster. Men oppositionen protesterar mot omröstningen som man menar inte gick rätt till. Den digitala sändningen hade tekniska problem och det gick enligt Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet inte att se hur folk röstade.

– Jag är verkligen ledsen över att invånarnas och föreningarnas åsikter inte verkat spelat någon roll för de styrande partierna. Vi i oppositionen har verkligen försökt att få dem att ändra sig men inget har hjälpt, säger Johanna Beijer (S), till SVT Blekinge.

Gammal skog med höga naturvärden
Bokskogen beräknas vara 120 år gammal med en del träd som är betydligt äldre än så. Kommunekologen anser att skogen “gränsar till nyckelbiotopkvalitet”. Det har bland annat hittats signalarterna rutbläcksvamp och rutkremla, samt den nära hotade bokvårtlaven som minskat med 25 procent de senaste 50 åren.

Beslutet har också väckt starka protester bland lokalbefolkningen och det har samlats in nästan 800 namnunderskrifter. En som engagerat sig i frågan och startat namninsamlingen är Stella Michaelsdotter. Hon är delvis uppväxt i Sölvesborg och berättar att Vitahall länge använts för rekreation av sölvesborgare. Skogen ligger dessutom i nära anslutning till skola och förskola och besöks därför ofta av barn i olika åldrar.

– Mycket av Sölvesborgs identitet ligger just i stadens närhet till naturen, något även kommunen betonar, exempelvis är det övergripande målet i kommunens grönplan att “bevara och utveckla Sölvesborgs unika och värdefulla natur- och kulturmiljöer så att de även i framtiden kan bidra till kommunens attraktivitet som boendeort”. Dessutom pekar den ut specifikt Vitahall som en betydelsefull grön korridor, säger Stella.

Stella Michaelsdotter. Foto: Privat

Vad var det som gjorde att du valde att engagera dig i den här frågan?
– Jag vet att många lokalbor har engagerat sig otroligt mycket i frågan under lång tid, både privatpersoner och politiker. Genom namninsamlingen vill jag dels visa mitt stöd för dem som kämpar mot galenskaperna, men givetvis också för att skapa påtryckningar för att beslutet ska ändras. Jag vill med namninsamlingen också belysa skogsfrågan i stort. Det är en vanlig missuppfattning att Sveriges skogar aldrig skulle mått bättre än vad de gör idag, men sanningen är ju att vi under lång tid systematiskt utarmat våra skogar och antingen ersatt dem med artfattiga skogsplantage för produktion, eller för andra syften, som i detta fall, exploatering och bebyggelse. Frågan har den senaste tiden dock fått välbehövd uppmärksamhet tack vare bland annat Naturskyddsföreningens kampanj #tystskog och Dagens Nyheters granskning av skogsindustrin, som gett en mer sanningsenlig, om än mycket dyster, bild av tillståndet i Sveriges skogar.

Stella betonar också att det finns en förståelse för att kommunfullmäktige vill att Sölvesborg ska vara attraktiv som boendort. Men hon menar att det finns massor av lösningar som innebär att man inte behöver skövla gammal skog.

– Med tanke på hur stor miljö- och hälsopåverkan dessa beslut faktiskt skapar, borde det anses rimligt att tänka efter både en och två gånger innan det är för sent. I det långa loppet är det väl genomtänkta och väl motiverade beslut som ger mest utdelning för alla inblandade, inklusive för Sölvesborg som boendeort och för den stadsnära naturen som ju är en del av Sölvesborgs identitet och charm, säger Stella Michaelsdotter.

Skriv under namninsamlingen här.

Källor: SVT Blekinge, Inventeringsrapport och P4 Blekinge

Mer att läsa