Gå till innehållet

Förvildad mångfaldspark moteld mot nedskärningar

Det skulle bli ett arrangemang i klass med "biologernas Woodstock", men så ströps miljöbudgeten. Nu har civilsamhället slutit upp och tillsammans med ideella krafter kommer det trots allt göras en storsatsning på en mångfaldspark och på att förvilda tätorter.

Biologen och naturvårdaren Claes Hellsten har lång vana av att arrangera aktiviteter i naturen. Han var bland annat med och gjorde Sveriges första bioblitz 2012. Då samlades mängder av duktiga biologer och experter och försökte hitta så många arter som möjligt under en begränsad tid. Händelsen beskrevs av jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker som “biologernas Woodstock – alla kommer hävda att de var där”. 

Claes har också varit engagerad varje år kring Biologiska mångfaldens dag sedan starten av det svenska initiativet 2017, men årets aktiviteter kommer bli de största sedan starten. Genom projektet ”Förvilda” (mer biologisk mångfald i tätorterna) har ett nära samarbete med Huskvarna Folkets park inletts. Målet är att skapa en mångfaldspark och årligen anordna mängder av aktiviteter tillsammans med lokala föreningar, eldsjälar, myndigheter och inte minst Biosfärområde Östra Vätterbranterna där Claes är engagerad. Allt är inte klart än, men ambitionerna är höga.

– Vi siktar också på att bygga mulmholkar, göra lerytor åt lergetingar, odla nektarväxter, skapa biokol, titta på småkryp, bygga kojor av naturmaterial, göra faunadepåer, lyssna på föredrag, samt bygga Smålands största bihotell, fågelholkar, boplattformar åt hornugglor och fladdermusholkar. Konst och musik kommer också att vara ett viktigt inslag under dagen. En hel del är ”under utredning” och kommer nog att vara så några veckor till, berättar Claes Hellsten. 

Här sår Christoffer Agelöv in ängsfröer i de gräsytor som redan ställts i ordning.

Förutom att omvandla parken till en mångfaldspark full av biologisk mångfald är tanken också att inspirera trädgårdsägare att göra insatser hemma hos sig. 
– Parken ska fungera som ett skyltfönster och evenemanget kring biologiska mångfaldens dag lyfter frågan. Det som görs i parken och trädgårdarna blir faktiskt insatser för artbevarande på landskapsnivå. Det vilar på vetenskaplig grund, förklarar Claes Hellsten.

Han var med och skrev en rapport (“Landskap i balans”) häromåret som konstaterade att om varje tomt skulle avsätta bara 10 procent av sin yta till att skapa ängar skulle mer än 100 hektar blomrika marker skapas i Östra Vätterbranterna. “Det skulle kunna hjälpa en hel del arter att överleva i områden som annars varit biologiska öknar”, skriver författarna. Kanske kan ett besök i mångfaldsparken få med fler trädgårdsägare på tåget?

Viktigt eklandskap som saknar ekoxe

Mulmholkarna är av särskild betydelse eftersom landskapet vid södra Vättern innehåller en hög koncentration av ekar. Genom att göra konstgjorda, men funktionella substitut för ihåliga gamla ekar hoppas man kunna gynna de arter som behöver dessa livsmiljöer. 

– Det kommer bidra till hållbarheten i eklandskapet. Det här är inte bara en show. Vi ska också försöka göra en ekoxekompost. Det finns en vision om att få tillbaka dem till området – de fanns här fram till 1960-talet.

Om alla eldsjälarnas planer och idéer blir verklighet återstår att se, men det går inte att ta miste på att de involverade brinner för det här. Claes berättar att de varit sugna på att återigen göra något riktigt stort efter bioblitzen 2012 eftersom det skapas väldigt lyckade möten mellan engagerade människor. Och engagerade människor behövs verkligen. De hade sökt LONA-medel för att kunna arrangera alla ambitiösa planer runt dagen, men regeringens miljöbudgetnedskärningar gjorde att deras budget krympte till noll kronor. 

Istället för att ge upp beslöt de för att genomföra dagen i alla fall.

– Då tänkte vi att nu måste vi gå ut i civilsamhället och engagera folk. Än så länge jobbar de flesta ideellt och ingen får lön. Vi tigger till exempel brädor från byggföretag och försöker få in pengar via crowdfunding. I en sådan här situation går det inte att förtvivla. Det här är moteld, avslutar Claes Hellsten.

• Eventet “Förvilda Folkets park” äger rum den 21 maj klockan 14:00 i Huskvarna.

Läs även

Mer om biologiska mångfaldens dag på Biomfdag.se
Färdiga tipspromenader om biologisk mångfald

Mer att läsa