Fortsatta framgångar för projekt fjällgås

Fjällgäss. Foto: Daniel Pettersson

2014 fanns det bara 40-45 fjällgäss i Sverige. Sedan dess har Projekt fjällgås haft några bra år och i dagsläget återvänder mellan 100 och 140 fjällgäss enbart till häckningsplatsen i Arjeplogsfjällen.

Projekt fjällgås är ett samarbete mellan Svenska jägarförbundet, Nordens ark och Norrbottens ornitologiska förening. Fjällgäss föds upp hos Nordens ark och släpps ut i svenska fjällen. Därefter får de leva fritt och förhoppningsvis återvända för att häcka i de svenska fjällen. För att öka deras chans att överleva jagas det rödräv i häckningsområdet.

Projektet har pågått sedan 1970-talet och startades efter att fjällgässpopulationen i Sverige kraschat. Tidigare under 1900-talet var fjällgås en relativt vanlig häckfågel i fjällen och fjällnära områden, men populationen minskade kraftigt, framför allt under 1950-talet enligt ArtDatabanken. Det berodde framför allt på illegal jakt, vattenkraftsutbyggnad och att rödräven började röra sig allt högre upp i fjällen.

Numera lever de svenska fjällgässen framför allt vid ett antal småsjöar i Pite Lappmark. Men här ses det nu en viss ljusning. 2014 fanns det troligen bara 40-45 fjällgäss kvar i Sverige, men sedan dess har hundratals gäss placerats ut och allt fler verkar återvända för att häcka i fjällen.

– Under de tio sista åren har det hänt mycket. Vi har nu mellan 100 och 140 fjällgäss som återvänder till häckningsplatsen i Arjeplogsfjällen, säger Niklas Lijebäck, projektkoordinator vid Svenska jägareförbundet till SVT Norrbotten.

Nu provar man nya utsättningsplatser längs Luleälven för att se om fjällgässen kan etablera sig i nya områden.

LÄS ÄVEN:
Så går det för den akut hotade fjällgåsen i Sverige
2018 var ett rekordår för akut hotade fjällgäss

Källor: SVT Norrbotten och ArtDatabanken