Gå till innehållet

Ny studie: Förgiftning från blyammunition stort problem för Europas rovfåglar

Ormvråk. Foto: Erik Hansson

På grund av att så många europeiska länder, inklusive Sverige, tillåter jakt med blyammunition, är våra rovfågelpopulationer betydligt mindre än de annars skulle varit. Det visar en ny studie.

Forskare från University of Cambridge har gått igenom över 3 000 rovfåglar som hittats döda i över ett dussin europeiska länder. De har tittat på nivåerna av blyförgiftning i deras levrar och kommit fram till att blyammunition har en stor påverkan på rovfåglarnas populationsstorlekar eftersom de ofta äter av skjutna djur. Enbart denna faktor har lett till att det finns ungefär 6 procent eller 55 000 färre vuxna rovfåglar i Europa.

Detta är dessutom lågt räknat eftersom många blyförgiftade rovfåglar aldrig hittas och för ovanligare rovfåglar finns så lite data att det inte går att fastställa hur stort hotet är.

Värst för örnar

Havsörnar brukar nämnas som en framgångssaga i Sverige eftersom de ökat kraftigt i antal sedan de värsta miljögifterna förbjöds på 1900-talet efter en lång kamp av miljörörelsen. Men utan blyammunition skulle populationen vara hela 14 procent större har forskarna kommit fram till. Även kungsörn (13 procent) och gåsgam (12 procent) hör till de värst drabbade, men även duvhök (6 procent), röd glada och brun kärrhök (3 procent) har minskat i antal. Ormvråkar är så vanliga att även om de bara är 1,5 procent färre på grund av blyförgiftning från ammunition så innebär det 22 000 färre vuxna fåglar i Europa.

Forskarna skriver att det finns bra, mer miljövänliga alternativ till blyammunition, men trots informationskampanjer går det trögt att få till förändringar. 99 procent av alla fasaner i Storbritannien skjuts till exempel med blyammunition och en studie på vilda änder i Storbritannien kom fram till att ungefär en fjärdedel av dem hade hagel i sin kropp.

– Den fortsatta användningen av blyammunition medför att jakt som hobby inte kan ses som hållbart om inte saker förändras. Tyvärr har försök att på frivillig väg välja bort blyammunition varit helt ineffektiva så här långt. Hade liknande minskningar i rovfågelspopulationer skett på grund av förstörda livsmiljöer eller medveten förgiftning hade det lett till starka åtgärder, säger professor Rhys Green, bevarandebiolog vid University of Cambridge och RSPB.

I dagsläget har bara Danmark och Nederländerna förbjudit blyhagel. Både EU och Storbritannien utreder nu förbud för all blyammunition, något som europeiska jaktorganisationer motarbetar.

Källor: University of Cambridge och Science of the Total Environment

Mer att läsa