Gå till innehållet

Ny studie: Fåglar blir inte beroende av matning

Studien gjordes på en nära släkting till talltitan. Foto: Erik Hansson

Blir fåglar som stödmatas så beroende av den extra matkällan att de får svårt att klara sig om matningen upphör? En ny studie visar att så inte verkar vara fallet.

Fågelmatning (läs vår guide här) är ett stort intresse världen över. Enligt Oregon State University är det enbart i USA 50 miljoner människor som matar fåglar och när Birdlife Sverige anordnar den årliga fågelräkningen Vinterfåglar inpå knuten så brukar det locka ungefär 20 000 svenskar. Det är också en allt större industri som värderas till ungefär 35 miljarder kronor årligen i fågelmat, fågelautomater och annat.

En farhåga som ibland lyfts kring fågelmatning är om fåglarna blir så vana vid att enkelt kunna hitta mat i en fågelautomat att de får svårt att klara sig om till exempel matningen upphör.

Talltitor med sändare

Forskare vid Oregon State University har nu undersökt detta med hjälp av 67 amerikanska talltitor utrustade med små sändare. De valde denna art eftersom talltitorna har ett högt energibehov och tar ett frö per besök vid en fågelautomat, vilket gör det enkelt att räkna på födointaget.

För att testa hur beroende fåglarna var av maten ansåg forskarna tydligen att det var motiverat att klippa av vissa fjädrar på dem. Vissa fåglar fick behålla alla fjädrar, andra fick dem bara nedklippta något och andra fick dem nedklippta mycket. Efter ett tag växer fjädrarna ut igen.

På så sätt ville forskarteamet ta reda på om fåglar som kräver mer energi för att flyga besökte fågelmatarna extra mycket.

– Fjäderklippta talltitor minskade användningen av matare jämfört med kontrollfåglar. Det antyder att det fanns tillräckligt med annan mat i miljön, som frön, bär och små ryggradslösa djur, för att kompensera för den ökade energikostnaden vid flygningar. Talltitorna kunde därmed skära ned på användningen av fågelmatarna. Det är tydligt att talltitorna i vår studie inte ökade besöksgraden och de ökade inte heller sitt beroende av extra mat under en period då de kanske hade gynnats mest av det, säger Jim Rivers, djurekolog vid Oregon State University College of Forestry.

Tänk på smittorisken

Det finns dock andra aspekter av fågelmatning som kan vara problematiska. Det kan öka smittorisken mellan fåglar när många individer samlas på samma plats. Därför är det inte att rekommendera fågelbord där fåglar äter och bajsar på samma yta. Hängande fågelautomater är att föredra. Det finns också studier som visar att fåglars migrationsmönster kan förändras och att de kan få längre näbbar av fågelmatning.

Å andra sidan ökar fågelmatningar fåglarnas chans att överleva under vintern och att reproducera sig. Dessutom kan fågelmatning öka allmänhetens intresse för fåglar, vilket är ytterligare en positiv aspekt.

Källor: Journal of Avian Biology och Oregon State University

Mer att läsa