Gå till innehållet

Forskare: Fågelvänliga trädgårdar överraskande viktiga

Blåmes. Foto: Erik Hansson

Blåmes. Foto: Erik Hansson

Kvarter med fågelvänliga trädgårdar har nästan dubbelt så många arter som områden utan fågelanpassningar och det är inte matningar som lockar flest fåglar.

Forskarna vid University of Illinois i Chicago (UIC) bevakade 25 områden i Chicago och överraskades av den biologiska mångfalden i trädgårdar som ansågs “fågelvänliga”. För att bedömas som fågelvänlig krävdes inslag av exempelvis bärbuskar, fruktträd, fågelmatningar, fågelbad eller dammar. Dessa trädgårdar hade ungefär dubbelt så många arter som trädgårdar utan fågelanpassningar och dessutom större betydelse för ett områdes mångfald än exempelvis parker.

Studien kom fram till att fågelmatningar inte var den viktigaste faktorn för att locka till sig fåglar. Ännu viktigare var att ha buskage, fruktträd och bärbuskar i trädgården, samt att inte ha husdjur utomhus. Framför allt skrämdes fåglar bort av katter.

– Livsmiljöerna i den urbana miljön undervärderas eller ignoreras ofta i urbana bevarandeåtgärder, skriver författarna bakom studien. De menar att det finns mycket att vinna i urban biologisk mångfald genom att intressera trädgårdsägare i hur man skapar en fågelvänlig trädgård.

Läs mer:
Flickan som får gåvor av matade kråkor.
Guide till fåglar på vintermatningen.
Guide till fågelmatning.

Källa: Conservation Magazine

Mer att läsa