Förhandlingar om biologisk mångfald i ”snigeltempo”

Puerto Ricos regnskogar. Foto: Geoff Gallice from Gainesville, FL, USA – El Yunque, CC BY 2.0, Länk

Två och en halv veckas förhandlingar under FN-mötet om biologisk mångfald mynnade till slut ut i väldigt små framsteg.

– Det gick i snigeltempo. Jag hade hoppats att det skulle gå lite lättare, men jag är inte förvånad. Vi hade inte träffats på två år och agendan var späckad, säger Marina von Weissenberg på Miljöministeriet och Finlands chefsförhandlare, till HBL.

WWF är kritiska till att det blev så små framsteg i en så akut fråga och är nu oroliga för att frågan inte får tillräckligt starkt stöd på högsta politiska nivå inför Kunmingmötet om biologisk mångfald i höst.

– Trots att läget för naturen, djuren och människorna är akut och världens ledare gång på gång signalerat att de ska skydda naturen, så såg vi minimala framsteg i Genève. Vi måste få se ett starkare ledarskap i nästa förhandlingsrunda. Det krävs om vi ska få till ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald som kan tackla de utmaningar vi står inför, säger Lovisa Hagberg, policychef Världsnaturfonden WWF.

Syftet med mötet i Genève var att debattera utkastet till det ramverk som länderna ska enas om under slutförhandlingarna i Kunming i Kina i höst. Eftersom länderna inte nådde hela vägen fram beslutades det om ett extramöte i Nairobi i Kenya i slutet av juni. Däremot gjordes framsteg när det gäller finansieringen och att försöka stoppa utrotningen av arter. Det finns också ett brett stöd för att skydda och återställa 30 procent av land och vatten, fasa ut nationella subventionsmiljarder som går till miljöförstörande verksamhet och erkänna urfolkens och lokalsamhällenas rättigheter.

– Vi är mycket positiva till detta, men vi framhåller också att en naturpositiv värld inte är möjlig utan att åtgärda drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald. Det gäller exempelvis vår ohållbara produktion och konsumtion och att ställa om nyckelsektorer som jordbruk, fiske, skogsbruk och infrastruktur, säger Lovisa Hagberg.

Källor: WWF och HBL