Gå till innehållet

Folkrörelsen som berikar trädgårdar

Sakta men säkert blir en del av landets trädgårdar allt mer anpassade för att gynna djur- och växtlivet. En ny kampanj där Natursidan varit inblandad släpper idag sitt resultat för 2023.

Hösten 2022 startades en kampanj om att omvandla Sverige trädgårdsytor från livlösa till artrika. Kampanjen är ett samarbete mellan folkbildningsprojektet Rikare trädgård, där Natursidan ingår, och Naturhistoriska riksmuseet. Idag släpptes resultatet från 2023 års kampanj.

Det visade sig att det sammanlagt sedan starten har rapporterats in nästan 330 000 kvadratmeter som omvandlats under de här två åren. Det motsvarar 73 gånger arenaytan i Globen, som de senaste åren omvandlats från antingen hårdklippt gräsmatta eller på annat sätt hårdgjord yta till att berika växt- och djurlivet. Landets fritidsodlare har bland annat planterat träd och anlagt ängar, blommande rabatter och dammar.

Halva Blekinges yta kan förbättras

Målet med kampanjen är att inspirera privatpersoner att förbättra den biologiska mångfalden. Sveriges trädgårdar utgör en yta som motsvarar hela Blekinge. Ungefär hälften av trädgårdarnas yta är gräsmattor och andra ytor där få arter trivs. Här finns en enorm potential att skapa en ökad biologisk mångfald.

Varje rapportör har i genomsnitt gjort fyra olika åtgärder i trädgården. De har bland annat skapat blomrabatter åt pollinatörer, planterat träd, anlagt ängar och dammar i trädgården samt byggt insektshotell och gjort iordning rishögar. Sakta men säkert förvandlas en del av landets trädgårdar till lämpliga livsmiljöer åt fåglar, fjärilar, bin och andra pollinatörer.

Exempel från 2023

En av dem som skickat in insatser är Sarah Edin i Åkersberga. Hon flyttade till sitt nuvarande hus 2016 och har sedan dess omvandlat den från livlös, hårdklippt gräsmatta till fylld med liv, bland annat genom att låta gräsmattan blomma, så ängsfröer och skapa en damm.
– Jag försöker lära mig så mycket jag kan. Sedan ett par år tillbaka fotar och antecknar jag vilka växter och insekter jag hittar i trädgården. Varje ny art gör mig lycklig, berättar hon.

Längre västerut har Therese Corneliusson och hennes man Travis i Lilla Edet jobbat för att skapa mångfald på sin gård. Hon berättar att artrikedomen slog rekord under 2023. Troligen för att deras äng till slut etablerat sig med fler ängsväxter.
– För att hjälpa ängen på traven har vi grävt små gropar här och var, lagt i lite sand och sedan planterat lokala ängsväxter, såsom gulmåra, prästkrage och åkervädd, säger hon.

Dammar är effektiva

Att anlägga ängar är en av de populäraste insatserna under 2023 (se statistik nedan). En något mer sällsynt åtgärd (knappt 5 procent av rapportörerna), men som är minst lika effektiv är att gräva en damm. Ju större desto bättre, men även en liten damm kan göra stor skillnad. Det kan Johannes Bergsten intyga. Han är entomolog och förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet och har bland annat varit involverad i att skapa en liten damm på museets innergård.

Damm på Naturhistoriska riksmuseets innergård.

– Att anlägga en damm är bland det bästa man kan göra för att öka den biologiska mångfalden i trädgården. Jag följer en nyanlagd damm på Gotland och redan efter två år har över 80 olika arter av vattenlevande insekter hittat dit. Andra året hade också mindre vattensalamander flyttat in av egen kraft som första groddjuret – lyckan var total!

Mer om resultatet

Tillsammans har deltagarna omvandlat 115 890 kvadratmeter till en rikare plats för växt- och djurlivet. I undersökningen ingick det även att kryssa i vilka insatser som gjorts. I snitt hade varje rapportör gjort fyra av följande insatser:

Jämfört med 2022 års kampanj kan man bland annat se en viss ökning för att göra sandbäddar i trädgården. Sammanlagt har det nu omvandlats nästan 330 000 kvadratmeter sedan projektet startade 2022.

Exempel på enkla insatser för att öka den biologiska mångfalden

  • Låt träd stå kvar. De rymmer väldigt mycket liv. Måste du tar ner ett träd – låt veden ligga kvar. Många arter lever i död ved.
  • Klipp gräsmattan mer sällan så att växterna tillåts gå i blom. Det gör stor skillnad.
  • Samla in löv och gräsklipp och lägg dem under buskar eller i dina rabatter. Det skapar bättre jord och livsmiljöer åt viktiga nedbrytare.
  • Gräv en liten damm, antingen med en dammduk eller en balja. Det gynnar exempelvis groddjur och trollsländor och fåglar kommer för att bada och dricka.
  • Sätt upp fågelholkar

Fler exempel på lämpliga insatser att göra i trädgården finns att se på Rikare trädgårds webbplats.

Mer att läsa