Gå till innehållet

Flyttfåglar kyler ned sig på hög höjd

Forskare från Lunds universitet talar om en "omvänd Ikaros-effekt".

2021 publicerades en studie från Lunds universitet som visade ett troligt nytt höjdrekord för flyttande fåglar. Det var dubbelbeckasiner som registrerades på hela 8 700 meters höjd under sin 4 000 – 7 000 km långa flygning från norra Sveriges fjälltrakter till övervintringstrakterna vid ekvatorn i Afrika. Då upptäcktes att fåglarna flög flera tusen meter högre på dagen än på natten och det spekulerades i att det kan bero på att fåglarna lättare kan navigera utifrån landmärken, de undviker rovfåglar eller att kylan på hög höjd minskar risken för överhettning.

Det var den sistnämnda förklaringen som forskarna jobbat vidare efter med hjälp av temperaturmätningar i fåglarnas fjäderdräkt. Nu anser de att “mycket tyder på att djuren stiger till extrema höjder dagtid för att kyla ner sig”.

– Vi har skäl att tro att fåglarna stiger så högt under dagen för att kyla ner sig, lite som en omvänd Ikaroseffekt. Vi behöver göra fler studier. Men det verkar som att fåglar i vissa fall faktiskt måste flyga så här högt för att ens klara av att flyga på dagen, säger Sissel Sjöberg, biologiforskare vid Lunds universitet.

Sagan om Ikaros handlar om att han drabbades av hybris och flög så nära solen att värmen smälte vaxet som höll fast hans vingar, varpå Ikaros föll mot sin död. Men i verkligheten blir det alltså väldigt mycket kallare på hög höjd.

Med den nya tekniken, som utvecklats i Lund, hoppas forskarna kunna ta reda på mer om vilka faktorer som begränsar hur högt, fort och långt fåglar klarar av att flytta.

– Det är otroligt häftigt att fåglar som väger hälften av en golfboll kan flyga flera dygn i sträck – och att de gör det på extremt höga och kalla höjder. Jag är oerhört glad att få jobba med den här fantastiska tekniken. Den har gjort det möjligt för oss att inte bara se hur fåglar skiftar höjd men också kunna gå in och börja reda ut orsaken till det, säger Sissel Sjöberg.

Läs även

Nytt höjdrekord och nya flygvanor avslöjade för flyttfåglar
• Tornseglare flyttar snabbare än man tidigare trott
• Rekordgöken PJ har korsat Sahara tio gånger
• Nytt flyttrekord för fåglar
• Hon ska flyga som fiskgjusar för att uppmärksamma deras situation
• Greklands mest kända falk har återvänt

Källa: Lunds universitet och Current Biology

Mer att läsa